Tutkimus: Vahvasti uskonnolliset vähemmän empaattisia

Vahvasti uskonnolliset ihmiset tuntevat toisia auttaessaan muita vähemmän empatiaa, todetaan yhdysvaltalaistutkimuksessa. Berkeleyn yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ateistit, agnostikot ja vähemmän uskonnolliset henkilöt tunsivat toistuvasti vahvasti uskonnollisia ihmisiä enemmän myötätuntoa auttaessaan avuntarvitsijoita.

- Havaitsimme, että tunnesiteen voimakkuus vaikutti ratkaisevasti siihen, ryhtyivätkö vähemmän uskonnolliset ihmiset auttamaan toisia vai eivät. Vahvasti uskonnollisilla henkilöillä auttamishalu näyttäisi kytkeytyvän vähemmän tunteeseen ja enemmän muihin tekijöihin kuten oppiin, yhteisölliseen identiteettiin tai maineeseen, sanoo Berkeleyn yliopistossa työskentelevä sosiaalipsykologi Robb Willer, toinen tutkimuksen kirjoittajista.

Tutkijoiden mukaan tulokset haastavat käsityksen, jonka mukaan hyväntekeväisyyden tai anteliaisuuden taustalla olisivat suureksi osaksi empatian ja myötätunnon tunteet.

Myötätunto oli tutkimuksessa määritelty tunteeksi, joka motivoi ihmisiä auttamaan toisia vaikka toimintaan liittyisi usein riski. Sen havaittiin vaikuttavan vähemmän uskonnollisten ihmisten toiminnan taustalla. Ero oli selvin vahvasti uskonnollisten ihmisten kohdalla.

Tutkimuksessa ei selvitetty mistä erot motivaation taustalla johtuivat. Tutkijat olettavat, että vahvasti uskonnolliset ihmiset saattaisivat motivoitua muita enemmän moraalisesta velvollisuuden tunteesta ja että uskonto saattaisi jollakin tavoin muuttaa sitä kuinka myötätunto vaikuttaa auttamistoimintaan.

Tutkimus julkaistaan Social Psychological and Personality Science -lehden heinäkuun numerossa.

Vastaa