Kirkkohallitus pitää perusteltuna ehdotusta uudistaa kuntalaki. Sen mukaan toimintaympäristön muutokset, kuntarakenteen uudistuminen ja sähköisten tietojärjestelmien nopea kehitys haastavat kehittämään niin kuntien kuin seurakuntienkin hallintoa.