Kotimaa: Koskeeko Jeesuksen lunastustyö myös marsilaisia?

Kotimaa-lehden tuoreessa numerossa artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen käsittelee Teologiassa tapahtuu -palstalla Vesa Nissisen artikkelia Teologisia näkökulmia Maan ulkopuoliseen elämään. Nissinen katsoo Teologinen aikakauskirjassa (1/2012), että myös teologien on otettava kantaa älyllisen elämän mahdollisuuteen muualla universumissa. Vieraan älyn ajatus mahtuu hänen mukaansa teologiaan.

Maan ulkopuolisen elämän kysymyksiä on laajasti pohtinut muun muassa yhdysvaltalainen teologi Ted Peters. Hän on ehdottanut tutkimusohjelmaa useasta eri näkökulmasta. Tulisiko luomisoppi tulisi laajentaa maakeskeisyydestä universaalimmaksi? Entä jos on olemassa meitä pidemmälle kehittyneitä olentoja, niin voivatko ihmiset edelleen pitää itseään Jumalan kuvina ja lapsina? Peters esittää pohdittavaksi myös sitä, että koskeeko niin sanottu pelastava ilmoitus vain Maata ja sen asukkaita?

Rytkönen pohtii lehden kolumnissaan, että voisiko maailmassa olla myös muita pelastushistorioita? Vai olisiko ihmiskunnalle ja teologialle turvallisinta olla kohtaamatta ja pohtimatta vierasta älyä?

Lue lisää tuoreesta Kotimaa-lehdestä 5.4.