AKI: Teologeilta evätty työttömyysetuuksia aiheettomasti, papin virkaa ei voi hakea ilman pätevyyttä

Teologian maistereille on lähetetty työtarjouksia sellaisista papin viroista, joihin heillä ei ole pätevyyttä. Kun he ovat jättäneet hakematta työtä, johon eivät voisi päästä, TE-toimisto on rankaissut heitä työttömyysetuuden epäämisellä.

Tämä on herättänyt viime aikoina tyrmistystä kirkon työntekijöiden ja sellaisiksi haluavien keskuudessa. Nyt myös Kirkon akateemiset AKI ry on puuttunut ongelmaan avoimella kirjeellä.

Liitto painottaa, että pätevyysvaatimuksena kaikkiin papin virkoihin on kirkkolain mukaan pappisvihkimys. Mikäli hakijaa ei ole vihitty papiksi, hän ei täytä kelpoisuusehtoa hakuajan kuluessa eikä häntä voida valita papinvirkaan julkisessa hakumenettelyssä. Papiksi vihkimätöntä työnhakijaa ei siis voida valita kirkkoherraksi, kappalaiseksi eikä seurakuntayhtymän papinvirkaan, kuten sairaalapastorin tai oppilaitospastorin virkaan.

Papiksi vihkimätön työnhakija voi tulla valituksi ainoastaan sellaisiin papinvirkoihin, joita ei täytetä julkisella hakumenettelyllä eikä niissä siten edellytetä pappisvihkimystä ennen hakuajan päättymistä. Näitä ovat seurakuntien seurakuntapastorin virat sekä papinvirkojen sijaisuudet.

AKIn käsityksen mukaan kirkkolain ehdoton kielto valita papinvirkaan papiksi vihkimätöntä työnhakijaa muodostaa pappisvihkimystä vailla olevalle työttömyysturvalain mukaisen pätevän syyn kieltäytyä työ- ja elinkeinotoimiston lähettämästä työtarjouksesta, joka koskee julkisessa hakumenettelyssä täytettävää papinvirkaa.

"Tilanteita, joissa pappisvihkimystä vailla oleva työtön työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen 60 päiväksi siitä syystä, että työ- ja elinkeinotoimisto edellyttää tämän hakevan tehtäviä, joihin tämä ei lain mukaan voi tulla valituksi, ei voida pitää työnhakijan kannalta kohtuullisena. Työvoimapoliittisia lausuntoja käsittelevät työntekijät on koulutettava siten, että työttömältä työnhakijalta ei aiheettomasti evätä työttömyysetuutta.", AKI ry toteaa avoimessa kirjeessä.

Sen ovat allekirjoittaneet liiton puheenjohtaja Eija Nivala sekä toiminnanjohtaja Jussi Junni.