Amazonin piispojen synodi Vatikaanissa: Ympäristön laiminlyöminen on ekologinen synti

Vatikaanissa kolme viikkoa koolla olleen Amazonin alueen piispojen synodin päätösasiakirja ottaa voimakkaasti kantaa ympäristökysymyksiin ja alkuperäiskansojen oikeuksiin. Päätösasiakirjassa puhutaan "ekologisesta kääntymyksestä" ja ehdotetaan "ekologisen synnin" määrittelyä. Vatikaanin uutisten tiivistys asiakirjan pääkohdista löytyy täältä.

Ekologinen kääntymys ja Amazonin alueen elämän puolustaminen ovat asiakirjan mukaan katoliselle kirkolle kutsu oppia pois vanhoista asenteista ja voittaa taipumus kolonialistisiin malleihin, jotka ovat saaneet alueella aikaan pahaa jälkeä.

Ekologiseksi synniksi asiakirja määrittelee Jumalan, lähimmäisen, yhteisön, ympäristön, tulevien sukupolvien tai oikeudenmukaisuuden hyveen vastaisen toiminnan tai laiminlyömisen.

Asiakirjassa katolinen kirkko asettuu Amazonin alueella alkuperäiskansojen rinnalla kulkijaksi. Asiakirjassa ehdotetaan, että katolisen kirkon tutkimuslaitokset keräisivät tietoa alkuperäisväestöjen perinteistä, kielistä, uskomuksista ja ajattelusta, jotta nämä voisivat saada omaan identiteettiinsä ja kulttuuriinsa pohjautuvaa koulutusta. Kirkon julistus on asiakirjan mukaan sopeutettava paikalliseen kulttuuriin, ja sen on kunnioitettava paikallisten asukkaiden historiaa, kulttuuria ja elämäntapaa.

Amazonin alueen piispat keskustelivat naimisissa olevien miesten pappeudesta

Piispojen synodi keskusteli Vatikaanissa myös Amazonin alueen pappispulasta, jonka vuoksi katoliset yhteisöt voivat laajoilla alueilla nauttia ehtoollista vain muutaman kerran vuodessa. Päätösasiakirjassa ehdotetaan, että katolinen kirkko laatisi kriteerit ja suunnitelman soveliaiden naimisissa olevien miesten vihkimiseksi pappisvirkaan Amazonin alueella. Asiakirjassa mainitaan myös, että jotkut piispoista olisivat toivoneet aiheen laajentamista koskemaan koko kirkkoa.

Päätösasiakirjassa esitetään myös piispojen toive tunnustaa Amazonin alueen katolisia yhteisöjä johtavien naisten palvelutehtävä. Synodin osallistujat pyytävät, että he voisivat jakaa kokemuksiaan aiheesta paavi Franciscuksen perustamalle naisten diakonaattia tutkivalle komissiolle ja "odottaa tuloksia".

Piispojen synodin päätösasiakirja ei ole toimeenpaneva dokumentti vaan ehdotus, johon paavi ottaa kantaa. Catholic News Agencyn mukaan Vatikaanin viestintäpäällikkö Paulo Raffini vahvisti lauantaina lehdistötilaisuudessa, että paavi Franciscus toivoo voivansa antaa asiakirjan pohjalta kehotuksen suhteellisen pian.

Kuva: Jussi Rytkönen. Pietarinkirkko Vatikaanissa.

Lue myös:

Kardinaali Peter Turkson: Naimisissa olevien miesten pappeus tarkempaan tutkintaan

Amazonin alueen piispojen synodi ratkoo pappispulaa – voisiko naimisissa olevia miehiä vihkiä papeiksi?

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.