Ammattilaiset haluavat lisää tietoa ja kokemusta surevan tukemiseen – surujärjestöt aloittivat hankkeen

Kynttilöitä

Neljä surujärjestöä käynnisti huhtikuussa kolmivuotisen Surevan kohtaaminen -yhteistyöhankkeen vuosille 2018–2020. Sen tarkoituksena on lisätä ammattilaisten tietoa läheisen varhaista kuolemaa surevien kohtaamisesta, tukemisesta sekä tuen pariin ohjaamisesta.

Hankkeen projektipäällikkö Anne Viitala kertoo Kotimaa24:lle, että hanke käynnistettiin, koska käytännössä tuen pariin hakeutuminen jää usein surevan vastuulle.

– Hankkeen taustalla olevat surujärjestöt ovat vuosia nähneet toiminnassaan, kuinka ajoissa ja oikea-aikaisesti saatu vertaistuki ja ammattiapu tukevat surevien toiminta- ja työkykyä ja auttavat heitä jatkamaan elämäänsä menetyksen jälkeen. Surevia tukemalla voidaan vähentää inhimillistä kärsimystä, terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia ja yhteiskunnan kuluja.

Viitala kertoo, että ammattilaiset kaipaavat myös tietoa surevien tukemisesta ja kokevat vertaistukijärjestöjen jakaman tiedon hyödylliseksi.

– Surujärjestöjen keväällä 2017 toteuttamassa ammattilaisten tarvekartoituksessa noin 67 prosenttia vastaajista koki tarvitsevansa lisää tietoa jokseenkin paljon tai paljon sureville suunnatuista tukipalveluista ja tukimateriaaleista. Noin 58 prosentilla vastaajista oli tarve saada lisää kokemustietoa läheisensä menettäneiltä jokseenkin paljon tai paljon. Lapsen surusta kaipasi lisätietoa jokseenkin paljon tai paljon noin 64 prosenttia.

Viitalan käsityksen mukaan seurakunnan työntekijöillä on varsin hyvä ja monipuolinen koulutus aiheeseen.

– Kuuntelemisen, läsnäolon taito ja rohkeus kohdata sureva ovat kaikkein keskeisimpiä asioita. Hankkeen antina seurakunnan työntekijöille voi olla kokemustiedon hyödyntäminen osana koulutusta sekä tuore helppo- ja nopealukuinen tieteellinen tieto, jota hanke kokoaa verkkosivustolleen. Eri kuolinsyihin saattaa myös liittyä surevan osalta joitain erityispiirteitä, joista olisi hyvä olla tietoinen.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietoutta myös sairaaloissa, terveyskeskuksissa, työterveyshuollossa, poliisi- ja pelastuslaitoksilla sekä opetus- ja varhaiskasvatusalalla työskentelevien ammattilaisten parissa. Hankkeessa ovat mukana HUOMA – Henkirikoksien uhrien läheiset ry, KÄPY Lapsikuolemaperheet ry, Suomen nuoret lesket ry ja Surunauha ry – Vertaistukea itsemurhan tehneiden läheisille.

Kuva: Pixabay

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.