Analyysi: Kapitulit tanssivat nuoralla – kaikkia kuuluu rangaista samalla tavalla tai ei ollenkaan

Irja Askola ja Kai Sadinmaa helsingin tuiomiokapitulin edustalla

Hiippakuntien tuomiokapitulit eivät nimestään huolimatta ole tuomiolaitoksia, vaan kirkollisen työn edistämistä varten perustettuja alueellisia hallintoviranomaisia. Niillä on myös itsenäistä harkintavaltaa. Se näkyy esimerkiksi silloin, kun kapitulit pohtivat, miten sateenkaaripareja vihkineisiin pappeihin pitäisi suhtautua.

Helsingin ja Oulun kapitulit ovat nyt käyttäneet harkintavaltaansa. Pastori Kai Sadinmaa sai Helsingin kapitulilta syyskuun puolivälissä vakavan moitteen. Kapituli viittasi päätöksessään Sadinmaan 1.3. ja 15.7. toimittamiin vihkimisiin. 1.3. Sadinmaa vihki kaksi paria ja 15.7. yhden parin. Vakava moite ei ole virallinen hallinnollinen seuraamus eli kansankielellä rangaistus.

Pastori Árpád Kovács puolestaan sai tiistaina kirjallisen varoituksen 5.8. toimittamastaan samaa sukupuolta olevan parin vihkimisestä. Kirjallinen varoitus on alin porras tuomiokapitulin rangaistusasteikolla, joka määritellään kirkkolaissa.

***

Miksi kapitulit päätyivät erilaisiin lopputuloksiin? Eikö yleinen oikeustaju vaadi, että samasta teosta annetaan sama rangaistus?

Ihan näin yksinkertainen asia ei valitettavasti ole.

Kun asiaa käsitellään oikeudessa, otetaan tavallisesti huomioon tekojen luonne: Onko kyse tahallisuudesta tai tahattomuudesta? Millaisissa olosuhteissa teko on tapahtunut?

Tekijän motiivi ja asenne voivat vaikuttaa tuomion ankaruuteen. Julkea ja katumaton voi saada kovemman rangaistuksen kuin katuva ja sovinnollinen.

Sateenkaariparin vihkiminen ei ole rikokseen verrattava asia. Vihkimisen olosuhteilla ei myöskään voi olla merkittävää vaikutusta papin toimintaa arvioitaessa.

Ottamatta puoltavaa tai vastustavaa kantaa sateenkaariparien vihkimisiin yleinen oikeustaju sanoo, että Sadinmaan olisi pitänyt saada kovempi seuraamus kuin Kovácsin. Hän on esiintynyt julkisuudessa uhmakkaana ja hänen tiedettiin toimittaneen useampia vihkimisiä.

Kävikin päinvastoin.

***

Kapitulit käyttävät siis paikallista ja tapauskohtaista harkintavaltaa, johon mitä ilmeisimmin vaikuttaa paikallinen asenneilmapiiri. Se ei tunnu ihan reilulta. Vihkimiset ovat kaikki samanlaisia. Kyse on "kansanliikkeestä", sateenkaaripareja vihkivien pappien yhteisestä toimintamallista.

Toisaalta Helsingissä tehty päätös on kompromissi kirjallisen varoituksen ja pälkähästä päästämisen välillä. Jälkimmäistä järjestelmän uskottavuus ei olisi kestänyt.

Helsingin kapitulin jäsenet eivät ilmeisesti myöskään olleet halukkaita menemään päätöksensä kanssa hallinto-oikeuteen, minne Sadinmaa mitä ilmeisimmin olisi asian vienyt. Tosin Sadinmaa ei ole tyytynyt saamaansa moitteeseenkaan. Hän vaatii päätöksen purkua. Sadinmaa sanoo, että ellei niin käy, hän vie asian oikeuden ratkaistavaksi. Oulun kapitulissa halukkuutta hallinto-oikeuteen lähtemiseen ilmeisesti oli enemmän.

Sekin voidaan vielä nähdä, että kumpikin nyt tiedossa oleva kapitulin ratkaisu päätyy hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, toinen Helsingissä ja toinen Pohjois-Suomessa, ja että niistä saadaan erilainen lopputulos. Päätöksiä voidaan puida vielä korkeimmassa hallinto-oikeudessakin.

Oikeuskäsittelyn tie on riesan tie, jota kukaan tuskin varsinaisesti toivoo. Kirkon mahdollisuudet voittaa jutut oikeudessa ovat ennakkoarvioiden mukaan heikohkot.

***

Nyt syntyneessä tilanteessa tuntuu käsittämättömältä ajatella, etteivät kapitulit olisi pitäneet palaveria suhtautumisesta sateenkaripareja vihkineisiin tai siunanneisiin pappeihin. Kenellekään ei voinut tulla yllätyksenä, että vihkimisiä ja siunaamisia tapahtuu.

Kapitulit olisivat aivan hyvin voineet sopia yhteisistä pelisäännöistä, vaikkei sopimus tietenkään sitoisi niiden itsemääräämisoikeutta.

Emeritaprofessori Eila Helanderin syyskuussa piispainkokoukselle luovuttama selvitys vihkioikeudesta alkaa nousta arvoon arvaamattomaan. Selvitykseen sisältyy ratkaisu nykyiseen pattitilanteeseen.

Selvitys ehdotti, että kirkko pitäytyy nykyisessä virallisessa opetuksessaan, jonka mukaan avioliitto on vain miehen ja naisen välinen. Se kuitenkin hyväksyy virallisesti epävirallisen opetuksen, jonka perusteella se antaa osan papeista vihkiä ja siunata sateenkaaripareja. Kapitulit eivät enää ryhtyisi toimenpiteisiin näitä pappeja kohtaan.

Rangaistusten tai jopa kiristyvien rangaistusten tie olisi kirkon kannalta tuhoisa.

***

Seuraavaksi suhdettaan hallinto-oikeuteen lähtemiseen pohtii Lapuan hiippakunta, joka antaa kahden viikon päästä ratkaisunsa tällä tietoa kahden papin toimittamista sateenkaarivihkimisistä.

Valistunut arvaus on, että Lapuan tuomiokapituli tekee saman päätöksen kuin Oulun kapituli eli antaa kirjallisen varoituksen. Kovempi rangaistus eli määräaikainen erottaminen virasta olisi tässä tilanteessa raju ratkaisu, joka saattaisi vahingoittaa kirkon julkisuuskuvaa arvaamattomalla tavalla. Toki Lapuallakin voidaan ajatella kuten Helsingissä ja tyytyä moitteisiin.

Helsingin kapitulissa selvitetään Sadinmaan tapauksen jälkeen myös toisen papin toimittamaa sateenkaariparin vihkimistä ja Espoon kapitulissa siunaamista.

Merkillepantavaa tähän mennessä annetuissa päätöksissä on se, että Sadinmaa ei ole saanut minkäänlaista seuraamusta sateenkaariparien avioliittojen kirkollisista siunaamisista. Hän toimitti niitä kolme Musiikkiteatteri Kapsäkissä järjestetyssä tilaisuudessa 1.3. Siunaamisista ei ole erikseen kanneltu, eikä kapituli myöskään ole omaehtoisesti alkanut asiaa selvittää. Niinpä Espoon kapitulin päätöksestä odotetaan ensimmäistä laatuaan.

Seuraako vihkimisestä kovempi seuraamus kuin siunaamisesta? Vai kenties päinvastoin – vihkiminen kun on juridinen toimenpide, siunaaminen taas hengellinen ja näin kirkon varsinaista ydinaluetta.

Kuva: Olli Seppälä. Media seurasi pastori Kai Sadinmaata, joka istui jalkapuussa Helsingin tuomiokapitulin edessä 13.9. Samaan aikaan kapituli kokoontui käsittelemään Sadinmaan toimittamia avioliittoon vihkimisiä.

Lue myös:

Vihkijöille vakava moite ja kirjallinen varoitus – miten tuomiokapitulit oikein voivat rangaista?

Oulun tuomiokapituli äänesti ja antoi sateenkaariparin vihkineelle papille kirjallisen varoituksen

Tuomiokapituli teki päätöksensä – Sadinmaalle vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.