Arkkiatri: Ei erivapauksia abortin suorittamisessa

PelkonenRisto150Risto Pelkonen ei halua terveydenhuollon ammattihenkilöille erivapauksia abortin suorittamisessa. Sen sijaan hän asettuu tukemaan vammaisjärjestöjenkin tavoitetta siitä, että abortin myöhäisin ikäraja olisi kaikille sama.

- Kantani on se, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä ei ole erivapauksia abortin suorittamisessa. Jos hän on sitä mieltä, että hän ei voi hyväksyä raskauden keskeyttämistä, hänen ei tule ottaa sellaista tehtävää vastaan, jossa niitä joudutaan tekemään, Pelkonen toteaa.

Arkkiatri muistuttaa, että terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi kieltäytyä abortin suorittamisesta, jos se kuuluu hänen virkatehtäviinsä. Pelkonen kuitenkin toteaa, että usein abortteja suoritetaan yksiköissä, joissa on töissä useampia ammattilaisia. Tällöin työpaikalla on mahdollisuus työntekijöiden keskinäisin sopimuksin sopia abortin suorittajasta.

Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmaan tuli kirjaus, jonka mukaan selvitetään, ”onko tarvetta ja mahdollisuuksia säätää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle oikeus eettisin perustein kieltäytyä jonkin työtehtäviin kuuluvan toimenpiteen suorittamisesta”.

Arkkiatri luottaa Valviran arviointikykykyyn

Hallitusohjelman mukaan selvitetään myös, ”onko tarvetta muuttaa raskauden keskeytyksen myöhäisintä viikkorajaa koskevaa lainsäädäntöä”.

Abortin takaraja on 20 viikkoa, mutta sen voi tehdä vielä 24. viikkoon asti, jos on luotettavalla tutkimuksella todettu vaikea sikiön sairaus tai vamma. Vammaisjärjestöissä on toivottu, että ikäraja olisi sama kaikille. Nykyinen lainsäädäntö on nähty tältä osin syrjivänä.

Arkkiatri Pelkonen asettuu tukemaan vammaisjärjestöjen kantaa. Hänen mukaansa abortin viimeinen takaraja voisi olla kaikille sama 24 viikkoa. Tällöin laissa voitaisiin arkkiatrin mukaan puhua esimerkiksi ”erityisistä syistä”, kun raskaus tehdään raskausviikolla 20-24. Arkkiatri perustelee kantaansa sillä, että joka tapauksessa Valvira tutkii asian ja antaa luvan aborttiin, mikäli se tehdään 12-20 tai 20-24 raskausviikolla.

Yleisesti arkkiatri Risto Pelkonen vaikuttaa vähän kiusaantuneelta hallitusohjelmakirjauksesta käynnistyneestä aborttikeskustelusta.

- Olisiko nyt niin, että tässä maassa olisi tärkeämpiäkin asioita kuin kiistellä näistä muutamista raskausviikoista.

Lue mitä Päivi Räsänen (kd.) kertoi hallitusohjelman aborttikirjauksesta

Haavisto: Aborttikysymyksen olisi voinut jättää hallitusohjelmasta

Vammaisjärjestöt toivovat syrjivän aborttilain muutosta