Arkkipiispa Leo: Synodin viesti on, että ortodoksinen kirkko ei muutu

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo osallistui Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin delegaatiossa Kreetalla sunnuntaina päättyneeseen yleisortodoksiseen Pyhään ja Suureen synodiin.

Synodiin osallistui maailman 14:stä täysin itsenäisestä ortodoksisesta kirkosta kymmenen. Sen sijaan Antiokian, Bulgarian, Georgian ja Venäjän kirkot ilmoittivat kokouksen alla jäävänsä pois.

Vuosikymmeniä valmisteltu Pyhä ja Suuri synodi päättyi Kreetalla sunnuntaina. Arkkipiispa Leo, mikä voisi olla synodin maailmalle lähettämä tärkein viesti?

– Ortodoksinen kirkko ei muutu! Tämä tuntui olevan Synodin tärkein ja myös yksimielinen viesti maailmalle. Kirkko ei kilpaile trendien kanssa vaan pysyy uskollisena ortodoksisuudelle, joka on liturgiansa näköinen.

Maailman suurin ortodoksinen kirkko, Venäjän ortodoksinen kirkko ei osallistunut Kreetan synodiin. Velvoittavatko synodin päätökset myös poissa olleita kirkkoja, Venäjää ja muita?

– Pyhän ja Suuren Synodin päätökset ovat sitovia kaikkialla ortodoksisessa maailmassa. Kreetalla Ekumeenisen patriarkaatin taholta asiaan vastattiin toteamalla, että maallisessakaan yhteydessä äänestämättä jättäminen ei vapauta kansalaista vaaleissa valittujen poliitikkojen päätöksistä.

Ukraina lienee yksi suuri syy Moskovan pois jäämiseen Kreetan synodista. Millä tavalla juuri Ukrainan sota ja Ukrainan kirkon jakautuminen vaikuttavat Moskovan patriarkaatin päätöksiin suhteessa ekumeeniseen patriarkaattiin?

– Kysymys autokefaliasta (paikalliskirkon täydestä itsenäisyydestä) tai Ukraina yksittäisenä kirkkona ei ollut esillä Synodissa.

Minkälainen arvovaltataistelu Moskovan ja Konstantinopolin patriarkaateilla on meneillään? Venäjän ortodoksinen kirkko on viestittänyt, että Kreetan synodi oli kokoontuminen, jonka olisi pitänyt olla pan-ortodoksinen neuvonpito. Mikä synodin todellinen status tässä mielessä nyt on?

– Suomen arkkipiispa oli synodissa Konstantinopolin patriarkaatin delegaattina. Tuen patriarkaattimme kantaa siitä, että Synodin asialista oli valmisteltu yhdessä ja koko kirkon parasta ajatellen. En halua nähdä Synodissa arvovaltataistelua. Kreetalta oli poissa 28 prosenttia paikalliskirkoista. Kokous oli Pyhä ja Suuri synodi kunnes toisin osoitetaan.

Synodin ensyklikassa todetaan, että "kirkon ulkopuolella ei ole ainoaan Pyhään johtavaa pyhittymistä". Viitataanko tällä vain ortodoksisiin kirkkoihin, vai kristillisiin kirkkoihin ylipäätään?

– Synodi päätyi eksklusiiviseen (pois sulkevaan) kirkkonäkemykseen. Siinä kirkko ymmärretään ensisijaisesti dogmaattisten, kanonisten ja liturgisten periaatteiden kautta. Ekumeenisista yhteyksistä tunnettu inklusiivinen (sisään sulkeva) ekklesiologia (kirkko-oppi) ei herättänyt Synodissa suurta kiinnostusta.

Synodin dokumentit eivät salli ortodoksisten kirkkojen jäsenten solmivan saman sukupuolen parisuhteita tai avoliittoja. Koska näin kuitenkin tapahtuu, mikä tällaisten yksilöiden asema on suhteessa heidän kirkkoonsa?

– Ortodoksinen avioliittokäsitys on yhteneväinen katolisen kirkon, juutalaisuuden ja islamin perhekeskeisen ajattelun kanssa. On täysin mahdotonta pohtia antropologiaa seksuaalivähemmistöjen oikeuksista lähtien.

Onko jotakin muuta, mitä Kreetan synodiin liittyen voitaisiin pitää keskeisenä?

– Ortodoksinen kirkko on kokoontunut Synodiin ja tiedostaa tehtävänsä muuttuvassa maailmassa. Apostolisen kirkon on tarjottava ihmisille muutosturvaa.

Kuvassa Pyhän ja Suuren synodin jumalanpalvelus Kreetalla. Kuva: John Mindala

Lue myös:

Miksi niin moni ortodoksikirkko jäi pois Suuresta synodista?

Ekumeeninen patriarkka varoitti harhaopeista synodin homiliassa

Ambrosius: Ortodoksien kokoontuminen Kreetalla on tynkäsynodi