Arkkipiispaehdokas Heli Inkinen: Pappeja rangaistaan kohtuuttomalla tavalla

Arkkipiispaehdokas Heli Inkinen

Arkkipiispaehdokas, teologian tohtori Heli Inkisen mukaan kirkolla ei ole oikeutta syrjäyttää aikuisia rippikoulun käyneitä ihmisiä kirkon toimituksista, kuten vihkimisistä.

Inkinen ottaa mielipidekirjoituksessaan Kotimaa-lehdessä (26.10.) kantaa kirkon päätöksentekoon, joka koskee samaa sukupuolta olevien vihkimistä. Hän kommentoi myös sateenkaaripareja vihkineille papeille annettuja rangaistuksia.

"Viime kuukausina muutama tuomiokapituli on ryhtynyt rankaisemaan joitakin pappeja, jotka ovat toimittaneet samaa sukupuolta olevien parien vihkimisiä, vaikka näistä vihkimisistä ei ole tehty kanteluita", Inkinen kirjoittaa.

Hän toteaa, että käytäntö vaikuttaa kohtuuttomalta, koska asian käsittely on kirkossa kesken.

"Sanktioiden kohteeksi joutuneet papit ovat tuoneet julki ihmetyksensä erityisesti siitä, että heitä syytetään pappislupauksensa rikkomisesta. Papin toimiinhan kuuluu sanan ja sakramenttien jakaminen sekä kirkollisten toimitusten hoitaminen."

Inkinen huomauttaa, että emeritaprofessori Eila Helander luovutti syyskuussa piispainkokoukselle selvityksensä mahdollisesta kirkon vihkioikeudesta luopumisesta. Sen jälkeen piispainkokous on todennut, että se ei suosittele kirkolliskokoukselle kirkon vihkioikeudesta luopumista.

"Samaa sukupuolta olevien vihkimiseen liittyvät asiat ovat siis edelleen auki ja odottavat kirkolliskokouksen käsittelyä", Inkinen kirjoittaa.

Hän vetoaa Helanderin selvitykseen todetessaan, että avioliitto- ja vihkikäytännöt ovat muuttuneet aikojen myötä yhteiskunnan ja kirkkojen tilanteesta riippuen. Inkisen mukaan negatiivinen julkisuus ei ole kirkolle hyväksi eikä ainakaan edistä kirkkoon liittymisiä.

"Pappien rankaiseminen siksi, että he noudattavat kutsumustaan papin työssään, ei myöskään houkuttele kirkon töihin uutta kyvykästä työvoimaa. Sen sijaan rankaisemiset aiheuttavat pelkoa monille papin työtä tekeville."

Kuva: Timo Mäkipää

Lue myös:

Heli Inkinen lähtee arkkipiispan vaaliin – "Sukupuolella on aina merkitystä, myös tässä vaalissa"

Kolmas kapituli teki päätöksensä: Lapualta sateenkaariparien vihkijöille kirjalliset varoitukset

Oulun tuomiokapituli äänesti ja antoi sateenkaariparin vihkineelle papille kirjallisen varoituksen

Tuomiokapituli teki päätöksensä – Sadinmaalle vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa