Asenteet uskonnollisia ryhmiä kohtaan lämpenivät Yhdysvalloissa

Kotimaa24 logo

Yhdysvaltalaiset suhtautuvat eri uskontoihin ja uskonnollisiin ryhmiin aiempaa myönteisemmin, selviää Pew Research Centerin kyselystä.

Kyselyssä vastaajia pyydettiin ilmaisemaan suhtautumistaan uskonnollisiin ryhmiin asteikolla 0–100. Suhtautumista uskontoon kuvattiin lämpömittarin lukemilla. Kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna kaikkien ryhmien "lämpömittari" oli noussut evankelikaaleja lukuun ottamatta. Evankelikaalien "lämpötila" oli pysynyt samana eli 61 asteessa.

Kaikkein lämpimimpiä reaktioita saivat osakseen juutalaiset, katolilaiset ja niin sanotut valtavirran protestantit.

Vähiten lämpimästi amerikkalaiset suhtautuivat ateisteihin ja muslimeihin. Heidänkin "lämpötilansa" nousi kylmästä neutraaliin. Nuorten aikuisten eli 18–29-vuotiaiden asenteet muslimeja kohtaan olivat lämpimämpiä kuin vanhempien, jotka tunsivat sympatiaa erityisesti valtavirran protestantteihin ja juutalaisiin.

Lue myös:

Selvitys: Yhdysvaltalaiset haluavat uskonnollisen presidentin mutteivät kirkkoja ehdokkaiden taakse

Trump "aikoo tuhota" lain, joka pitää kirkot pois politiikasta