Borgå stifts domkapitlets notiser

Borgå stifts domkapitlets notiser 16.11.2018:

Pastoralexamen har avlagts av pastor Johanna Björkholm-Kallio.

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Närpes församling Lars Lövdahl upphör på egen begäran 31.12.2018.

Kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling 1.12.2018-30.11.2019 på deltid.

Församlingspastorn i Tervola församling Markus Kallatsa har förordnats till församlingspastor i Hammarlands församling 1.12.2018-30.11.2019.

Församlingspastorn i Matteus församling Patricia Högnabba har förordnats att sköta kyrkoherdetjänsten i samma församling 1.11-31.12.2018.

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har förklarats ledig att sökas senast 9.11.2018 kl. 15. Samtliga sökande kallas till domkapitlet för intervju 13.11.2018.

Kyrkoherden i Petrus församling Daniel Björk har utsetts till kontraktsprost i Helsingfors prosteri 1.11.2018-31.10.2022.