Buddhalaiset yhdyskunnat kasvavat ja Jehovan todistajat menettävät jäseniä Suomessa, kertoo tilasto

Suomen uskonnollisessa kentässä kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten buddhalaisten määrä. Tieto selviää Tilastokeskuksen väestörakennetilastosta, jonka luvut ovat peräisin rekisteröidyiltä uskonnollisilta yhdyskunnilta. Kun buddhalaisilla yhdyskunnilla oli vuoden 2016 lopussa 1 036 jäsentä, vuoden 2017 lopussa buddhalaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuului 1 814 jäsentä.

Tilastot eivät kuitenkaan kerro, onko buddhalaisten määrässä tapahtunut todellista muutosta, toteaa tutkija Jussi Sohlberg Kirkon tutkimuskeskuksesta.

– Edelleen valtaosa buddhalaisista on uskontokuntiin kuulumattomia. On vaikea sanoa, onko buddhalaisten määrä lisääntynyt vai ovatko buddhalaiset vain liittyneet innokkaammin yhdyskuntiin. Kaiken kaikkiaan buddhalaisia arvioidaan olevan Suomessa yli 10 000.

Tilastokeskuksen uskontotilastot eivät anna koko kuvaa suomalaisten uskonnollisuudesta, sillä monet uskonnolliset yhteisöt toimivat yhdistysmuotoisina eivätkä ole hakeneet rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan asemaa. Lisäksi monissa uskonnoissa virallista liittymistä yhteisöön ei pidetä tärkeänä. Kokonaan tilastojen ulkopuolelle jää ainakin new age -henkisyys.

Buddhalaisten yhteisöjen rekisteröityminen uskonnollisiksi yhdyskunniksi ei selitä muutosta, sillä viime vuonna rekisteröitiin vain yksi uusi buddhalainen yhdyskunta. Se on Kajaanissa toimiva Jangchup Choeling Buddhist Centre.

Karhun kansa ja katolinen kirkko kasvussa

Buddhalaisten lisäksi selvää kasvua oli viime vuonna muslimien ja helluntailaisten sekä katoliseen kirkkoon, "muihin kristillisiin" yhteisöihin ja uuspakanalliseen Karhun kansaan kuuluvien määrässä.

Islamilaisiin seurakuntiin kuuluvia oli Suomessa vuoden vaihteessa 15 359. Yhteisöt kasvoivat yhteensä noin 1 200 jäsenellä. Muslimien todellisen määrän arvioidaan olevan yli 70 000.

– Tilastoissa näkyy sekä yhteisöjen määrän että kokonaisjäsenmäärän kasvu. Edelleen valtaosa muslimeista on kuitenkin yhdyskuntiin kuulumattomia, Jussi Sohlberg sanoo.

Helluntailaisista vielä pienempi osuus kuuluu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Helluntailaisia oli vuoden vaihteessa tilaston mukaan 9 936, mikä on noin 900 jäsentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Sohlbergin mukaan kastettuja helluntailaisia on kuitenkin noin 45 000. Jos lukuun lisätään helluntaiperheiden kastamattomat lapset, määrä nousee noin 100 000:een.

Katoliseen kirkkoon kuului vuodenvaihteessa 14 034 jäsentä. Kirkon jäsenmäärä kasvoi noin 500 jäsenellä, kuten se on kasvanut jo noin kymmenen vuoden ajan. Sohlbergin mukaan kasvu selittyy ennen kaikkea maahanmuutolla.

Muut kristilliset yhteisöt ovat pääasiassa erilaisia karismaattisia seurakuntia. Niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 991. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 200 jäsentä. Ainakin osa kasvusta selittyy uusien yhteisöjen rekisteröitymisellä uskonnollisiksi yhdyskunniksi.

– Viime vuonna rekisteröitiin pääasiassa kristillisiä seurakuntia, joista monet karismaattisia, sekä islamilaisia seurakuntia. Lisäksi rekisteröitiin yksi paikallinen baha'i-yhdyskunta, buddhalainen yhteisö ja juutalainen seurakunta, Sohlberg sanoo.

Karhun kansa kasvoi viime vuonna 42 jäsenestä 52:een. Vuonna 2014 perustettu yhteisö on kasvattanut jäsenmääräänsä tasaisesti muutamalla jäsenellä joka vuosi.

Jehovan todistajat menettävät jäseniään

Suhteellisesti eniten jäseniään menettivät Jehovan todistajat, evankelisluterilaiset vapaaseurakunnat ja adventistit. Jehovan todistajien jäsenmäärä on laskenut tasaisesti 2010-luvun taitteesta lähtien noin 100–300 jäsenellä vuosittain. Viime vuoden lopulla jäseniä oli 17 685.

– Jehovan todistajien julkisuuskuva on huono. Järjestöllä on monia sisäisiä ratkaisematta jääneitä ongelmia liittyen karttamiskäytöntöihin ja jäsenten elämän kontrollointiin. Vaikea sanoa, onko taustalla enimmäkseen irtautumisia vai selittyykö lasku pääosin luonnollisella poistumalla, Jussi Sohlberg arvioi.

Jäsenmäärän laskusta huolimatta Jehovan todistajat on edelleen suurin rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Evankelisluterilaisten vapaaseurakuntien jäsenmäärä laski 927:ään. Pudotusta edellisvuoteen oli 18 jäsenen verran. Adventistien määrä on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun muutamalla kymmenellä jäsenellä vuosittain. Viime vuoden lopussa adventisteja oli 3 362.

– Perinteisissä vapaissa suunnissa näkyy samansuuntainen linja kaikissa. Ei ole näkyviä jäsenhankintakampanjoita, ja toiminta on keskittynyt pienemmillä yhdyskunnilla vain muutamille paikkakunnille.

Vaikka evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä väheni absoluuttisesti eniten 49 193 jäsenellä, suhteellinen lasku jäi reiluun prosenttiin. Vuoden vaihteessa kirkkoon kuului 3 911 260 suomalaista.

Kristillisiin seurakuntiin kuuluvien kokonaismäärä laski hieman vähemmän, 47 776 jäsenellä. Tilastojen mukaan Suomessa oli vuodenvaihteessa 4 021 460 ihmistä, jotka kuuluivat kristillisiin seurakuntiin.

Kuva: Olli Seppälä. Buddhalainen patsas.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.