Buddhalaiset yhdyskunnat kasvavat ja Jehovan todistajat menettävät jäseniä Suomessa, kertoo tilasto

Buddhaklainen patsas

Suomen uskonnollisessa kentässä kasvoi viime vuonna suhteellisesti eniten buddhalaisten määrä. Tieto selviää Tilastokeskuksen väestörakennetilastosta, jonka luvut ovat peräisin rekisteröidyiltä uskonnollisilta yhdyskunnilta. Kun buddhalaisilla yhdyskunnilla oli vuoden 2016 lopussa 1 036 jäsentä, vuoden 2017 lopussa buddhalaisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin kuului 1 814 jäsentä.

Tilastot eivät kuitenkaan kerro, onko buddhalaisten määrässä tapahtunut todellista muutosta, toteaa tutkija Jussi Sohlberg Kirkon tutkimuskeskuksesta.

– Edelleen valtaosa buddhalaisista on uskontokuntiin kuulumattomia. On vaikea sanoa, onko buddhalaisten määrä lisääntynyt vai ovatko buddhalaiset vain liittyneet innokkaammin yhdyskuntiin. Kaiken kaikkiaan buddhalaisia arvioidaan olevan Suomessa yli 10 000.

Tilastokeskuksen uskontotilastot eivät anna koko kuvaa suomalaisten uskonnollisuudesta, sillä monet uskonnolliset yhteisöt toimivat yhdistysmuotoisina eivätkä ole hakeneet rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan asemaa. Lisäksi monissa uskonnoissa virallista liittymistä yhteisöön ei pidetä tärkeänä. Kokonaan tilastojen ulkopuolelle jää ainakin new age -henkisyys.

Buddhalaisten yhteisöjen rekisteröityminen uskonnollisiksi yhdyskunniksi ei selitä muutosta, sillä viime vuonna rekisteröitiin vain yksi uusi buddhalainen yhdyskunta. Se on Kajaanissa toimiva Jangchup Choeling Buddhist Centre.

Karhun kansa ja katolinen kirkko kasvussa

Buddhalaisten lisäksi selvää kasvua oli viime vuonna muslimien ja helluntailaisten sekä katoliseen kirkkoon, "muihin kristillisiin" yhteisöihin ja uuspakanalliseen Karhun kansaan kuuluvien määrässä.

Islamilaisiin seurakuntiin kuuluvia oli Suomessa vuoden vaihteessa 15 359. Yhteisöt kasvoivat yhteensä noin 1 200 jäsenellä. Muslimien todellisen määrän arvioidaan olevan yli 70 000.

– Tilastoissa näkyy sekä yhteisöjen määrän että kokonaisjäsenmäärän kasvu. Edelleen valtaosa muslimeista on kuitenkin yhdyskuntiin kuulumattomia, Jussi Sohlberg sanoo.

Helluntailaisista vielä pienempi osuus kuuluu rekisteröityihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Helluntailaisia oli vuoden vaihteessa tilaston mukaan 9 936, mikä on noin 900 jäsentä enemmän kuin vuotta aiemmin. Sohlbergin mukaan kastettuja helluntailaisia on kuitenkin noin 45 000. Jos lukuun lisätään helluntaiperheiden kastamattomat lapset, määrä nousee noin 100 000:een.

Katoliseen kirkkoon kuului vuodenvaihteessa 14 034 jäsentä. Kirkon jäsenmäärä kasvoi noin 500 jäsenellä, kuten se on kasvanut jo noin kymmenen vuoden ajan. Sohlbergin mukaan kasvu selittyy ennen kaikkea maahanmuutolla.

Muut kristilliset yhteisöt ovat pääasiassa erilaisia karismaattisia seurakuntia. Niiden yhteenlaskettu jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 991. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes 200 jäsentä. Ainakin osa kasvusta selittyy uusien yhteisöjen rekisteröitymisellä uskonnollisiksi yhdyskunniksi.

– Viime vuonna rekisteröitiin pääasiassa kristillisiä seurakuntia, joista monet karismaattisia, sekä islamilaisia seurakuntia. Lisäksi rekisteröitiin yksi paikallinen baha'i-yhdyskunta, buddhalainen yhteisö ja juutalainen seurakunta, Sohlberg sanoo.

Karhun kansa kasvoi viime vuonna 42 jäsenestä 52:een. Vuonna 2014 perustettu yhteisö on kasvattanut jäsenmääräänsä tasaisesti muutamalla jäsenellä joka vuosi.

Jehovan todistajat menettävät jäseniään

Suhteellisesti eniten jäseniään menettivät Jehovan todistajat, evankelisluterilaiset vapaaseurakunnat ja adventistit. Jehovan todistajien jäsenmäärä on laskenut tasaisesti 2010-luvun taitteesta lähtien noin 100–300 jäsenellä vuosittain. Viime vuoden lopulla jäseniä oli 17 685.

– Jehovan todistajien julkisuuskuva on huono. Järjestöllä on monia sisäisiä ratkaisematta jääneitä ongelmia liittyen karttamiskäytöntöihin ja jäsenten elämän kontrollointiin. Vaikea sanoa, onko taustalla enimmäkseen irtautumisia vai selittyykö lasku pääosin luonnollisella poistumalla, Jussi Sohlberg arvioi.

Jäsenmäärän laskusta huolimatta Jehovan todistajat on edelleen suurin rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta.

Evankelisluterilaisten vapaaseurakuntien jäsenmäärä laski 927:ään. Pudotusta edellisvuoteen oli 18 jäsenen verran. Adventistien määrä on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun muutamalla kymmenellä jäsenellä vuosittain. Viime vuoden lopussa adventisteja oli 3 362.

– Perinteisissä vapaissa suunnissa näkyy samansuuntainen linja kaikissa. Ei ole näkyviä jäsenhankintakampanjoita, ja toiminta on keskittynyt pienemmillä yhdyskunnilla vain muutamille paikkakunnille.

Vaikka evankelis-luterilaisen kirkon jäsenmäärä väheni absoluuttisesti eniten 49 193 jäsenellä, suhteellinen lasku jäi reiluun prosenttiin. Vuoden vaihteessa kirkkoon kuului 3 911 260 suomalaista.

Kristillisiin seurakuntiin kuuluvien kokonaismäärä laski hieman vähemmän, 47 776 jäsenellä. Tilastojen mukaan Suomessa oli vuodenvaihteessa 4 021 460 ihmistä, jotka kuuluivat kristillisiin seurakuntiin.

Kuva: Olli Seppälä. Buddhalainen patsas.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

10 kommenttia

 • Jari Raappana sanoo:

  Tuo Sohlbergin arvio, että helluntailaisia olisi kastamattomat lapset mukaan laskettuna jopa 100.000 on kyllä aika rapsakka :). Suuri osa helluntailaisten lapsista on kuitenkin kastettuja. Helluntailaisten lukumääräksi kastamattomat lapset mukaan luettuna arvioisin noin 60.000 eli suurin piirtein saman verran kuin ortodokseja. Tosin tuo 60.000 on sekin hatusta vetäisty, mutta osoittanee suurin piirtein helluntailiikkeen kokoluokan.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jori Mäntysalo sanoo:

   Samasta olin aikeissa itsekin kirjoittaa. Lienee kirjoitusvirhe tekstissä.

   Helluntailiikkeen jäsenmäärä on käsittääkseni hieman laskenut Suomessa vuosien ajan. Kai tuo uusinta Seurakuntaopasta lukemalla selviäisi tarkemmin, jos sitä vielä julkaistaan.

   Selkein kasvava ryhmä on uskonnottomat.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Yrjö Sahama sanoo:

   Miten Jari Raappana perustelee oudoksuttavaa väitettään siitä, että heluntailaisten parissa olisi merkittävä määrä kasteen saaneita lapsia? Helluntailiike tiettävästi pitää kiinni ns. uskovien kasteesta, joka tarkoittaa että vain tietoisesti skonsa tunnustavia voidaan kastaa. Tällöin ei voine olla ainakaan alle 10-vuotiaita kastettuja lainkaan, ja keskimääräinen helluntailaisten vanhempien kasteikä lienee lähellä 15 vuotta.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jari Raappana sanoo:

  Lisäksi tulee tietysti ne luterilaiset ja kirkkoon kuulumattomat, jotka eivät ole liittyneet helluntaiseurakuntaan, mutta kokevat kuitenkin jäsenyyden puuttumisesta huolimatta helluntaiseurakunnan hengelliseksi kodikseen. Heitäkin on huomattava määrä, mutta he eivät luonnollisesti näy tilastoissa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Päivi Huuhtanen-Somero sanoo:

   Jari, tällä perusteella on monin verroin tilastoja enemmän ortodokseja, buddhalaisia, katolilaisia jne. Eivät ole eronneet tavan vuoksi -luterilaisuudesta. Henkisesti ja hengellisesti ovat löytäneet uuden kiintopisteen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Seppo Heinola sanoo:

  Buddhalainen fiksu maailmankatsomus ei ole uskonto,se ei täytä likikään uskontotieteen määritelmiä uskonnoista. Fiksu mm. siksi, että siitä puuttuu pervessi helvettioppi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Niemi sanoo:

   Minustakin Buddhalainen maailmankatsomus on aika fiksu koska tähtää mm ihmisen oman egon pyrkimysten poistamiseen tai itsekkäiden tahtojen pienentämiseen, muiden auttamiseen jne..

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Matias Roto sanoo:

   Seppo

   Väitteesi buddhalaisuudesta ei alkuunkaan ota huomioon tuon usknnnon monimuoutoisuutta.

   Edelleen helvetti -käsitteesi tuskin sopii ainoankaan konkreettisen uskonnon helvetti-oppiin ei edes buddhalaisuuden.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Jari Raappana sanoo:

  Yrjö: Helluntaiseurakunnissa on kastettu alle 10-vuotiaitakin, varsinkin aikaisemmin. Nykyisin nuorimmat kastetut lienevät teini-ikäisiä. Lapsia teini-ikäisetkin ovat :).

  Päivi: Tarkoitin sitä, että helluntaiseurakuntien toimintaan osallistuu varsin paljon myös niitä, jotka eivät paperilla, “virallisesti” ole helluntailaisia. Tässä mielessä tilanne lienee aika erilainen kuin juuri millään uskonnollisella yhteisöllä Suomessa. Esimerkiksi luterilaisten seurakuntien toimintaan ei juuri osallistune muita kuin (virallisesti) luterilaisia.

  Syitä siihen, miksi kaikki helluntaiseurakuntaa kotinaan pitävät eivät ole virallisesti helluntaiseurakunnan jäseniä, on varmasti monia. Yksi merkittävä syy lienee se, että kaikki, varsinkin taustaltaan luterilaiset eivät ole valmiit menemään (ainakaan heti) kasteelle, mikä on helluntaiseurakuntaan liittymisen edellytys.

  Ilmoita asiaton kommentti