Diak sai sosiaalisen osallisuuden kehittämiseen Itä- ja Pohjois-Suomessa lisärahaa lähes miljoonan

Syrjäytyminen

Diakonia-ammattikorkeakoululle on myönnetty merkittäviä hankerahoituksia osallisuuden parantamiseksi. Vaikutukset kohdistuvat etenkin Pohjois- ja Itä-Suomeen ja harvaan asutuille seuduille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Sosiaalisen osallisuuden edistämisen kehittämishanke Sokra on saanut huomattavan jatkorahoituksen, josta Diakin osuus on noin 0,9 miljoonaa euroa. Rahoitus mahdollistaa osallisuustyön hankkeessa vuoteen 2020 saakka.

Sokra tukee ja koordinoi Euroopan sosiaalirahaston rahoittamia hankkeita, jotka edistävät heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta ja torjuvat köyhyyttä. Tällaisia hankkeita on vuodesta 2014 lähtien ollut yli 200 ympäri Suomea. Diakin toimet Sokrassa painottuvat Pohjois- ja Itä-Suomen hankkeisiin.

– Tarkoitus on nyt edistää hankkeissa syntyneiden tulosten levittämistä. Itä- ja Pohjois-Suomessa hankkeissa rakennettuja palvelutuotteita tarjotaan maakuntien, kuntien ja järjestöjen palvelurakenteeseen turvaamaan heikoimmassa asemassa olevien osallisuus maakuntien asukkaina, kertoo Diakin tutkija Sakari Kainulainen Diakin tiedotteessa.

Uusissa hankkeissa ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Diakonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa tai on mukana vuosittain noin 70 hankkeessa, jotka toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella ja osana korkeakoulun omaa työtä.

Uusina hankkeina vuodenvaihteessa aloittavat rahoituksen varmistuttua muun muassa seuraavat kaksi hanketta Höntsä – Silta eteenpäin sekä Mitä sinulle kuuluu? Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö.

Höntsä-hanke ehkäisee nuorten syrjäytymistä, vahvistaa nuorten osallisuutta, osaamista, eri toimijoiden yhteistyötä sekä yhdistää kulttuuri ja liikuntatoimijoita. Keskeistä on nuorten tukeminen koulutuksen ja työelämän siirtymävaiheissa sekä nuorten opiskelumotivaation ja opiskeluvalmiuksien ylläpitäminen ja vahvistaminen.

Metropolia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa valtakunnallisessa hankkeessa ovat Diakin ohella osatoteuttajina muun muassa ODL ja Oulun aikuiskoulutuskeskus Oy.

Diakin vastuulla on erityisesti 16–25-vuotiaille ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville nuorille suunnattu Voimavarahöntsä-toiminta Pieksämäellä ja Oulussa. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa heidän tarpeistaan käsin.

Siikajoki-hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat työttömät nuoret ja nuoret aikuiset (18–28-vuotiaat) sekä pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat miehet.

Raahen seurakunnan hallinnoimassa hankkeessa ovat osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Kunta, seurakunta ja järjestöt tekevät siis aktiivista yhteistyötä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

"Aluevaikuttamista parhaimmillaan"

– Teemme monenlaista työtä yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ja köyhyyden torjumiseksi. Toimialueemme erilaisissa hankkeissa on Oulun eteläpuolelta aina Utsjoelle asti, kertoo aluekoordinaattori Lea Rättyä Diakin Oulun-kampukselta.

Diakin hanketoimintapäällikön Sari Vilminkon mukaan hankkeiden kautta pystytään aidosti vaikuttamaan ihmisten elämänlaadun paranemiseen.

– Ne ovat aluevaikuttamista parhaimmillaan, hän sanoo Diakin tiedotteessa.

Höntsä- ja Siikajoki-hankkeet saavat tukea Euroopan sosiaalirahastosta Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.

Kuva: Olli Seppälä. Siikajoki-hankkeessa pyritään auttamaan muun muassa pitkäaikaistyöttömiä ja muita syrjäytymisvaarassa olevia miehiä.

Lue myös:

Sotkamossa kootaan yhteen parhaat palvelut nuorille – esimerkkinä Kajaanin seurakunnan Naksu-hanke

"Seurakunnan EU-rahoituksessa keskityttävä rahan asemesta siihen, että tehdään hyvää"