Enemmistö presidenttiehdokkaista kannattaa eutanasiaa

Kahdeksasta presidenttiehdokkaasta viisi on sitä mieltä, että Suomessa tulisi olla mahdollisuus eutanasiaan eli armokuolemaan. Ehdokkaiden näkemykset käyvät ilmi Helsingin Sanomien vaalikoneesta.

Kaikkein voimakkaimmin eutanasian puolesta liputtaa Eva Biaudet (rp), jonka mukaan mahdollisuus armokuolemaan pitäisi mahdollistaa lainsäädännöllä pikimmiten.

Myös Paavo Arhinmäki (vas), Pekka Haavisto (vihr), Paavo Lipponen (sd) ja Sauli Niinistö (kok) toivoisivat eutanasian olevan mahdollista. He kuitenkin haluaisivat käydä perusteellista arvokeskustelua ennen päätöksen tekemistä.

Sari Essayah (kd), Timo Soini (ps) ja Paavo Väyrynen (kesk) eivät sallisi eutanasiaa missään tapauksessa, koska asiaan liittyy liikaa riskejä.

Helsingin Sanomien vaalikoneen arvokysymysten osiossa tiedustellaan myös ehdokkaiden kantaa tasa-arvoiseen avioliittolakiin. Ehdokkaista Arhinmäki, Biaudet ja Haavisto kannattavat lainmuutosta, joka toisi kaikille samat oikeudet.

Lipponen kannattaisi lakia muilta osin kuten adoptio-oikeuden ja yhteisen sukunimen osalta, mutta hän käyttäisi sanaa avioliitto vain miehen ja naisen välisestä suhteesta.

Niinistö ja Väyrynen eivät koskisi avioliittolakiin vaan pyrkisivät edistämään samaa sukupuolta olevien parien oikeuksia muuta kautta.

Essayah ja Soini jättäisivät samaa sukupuolta olevien parien oikeudet nykylainsäädännön mukaiselle tasolle.

Katso myös

Helsingin Sanomien vaalikone