Ensi vuoden kirkolliset määrärahat pysyvät valtion budjetissa ennallaan

Eduskuntatalo kuvattuna aurinkoisena kevät päivänä 12.3.15

Luterilaisen kirkon saama valtion rahoitusosuus säilynee ensi vuonna opetus- ja kulttuuriministeriön esityksen mukaisena eli 114 miljoonassa eurossa. Myös muiden kirkollisten määrärahojen kokonaissumma pysynee ennallaan.

Valtion budjettirahoitusta kirkolle perustellaan kuluilla, joita koituu evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisista tehtävistä, kuten hautaustoimesta, vanhojen kirkkojen ylläpidosta ja väestökirjanpidosta. Kirkon yhteisövero-osuudesta luovuttiin viime vuoden alussa.

Tämänvuotisen budjetin käsittelyn yhteydessä tehtiin lainmuutos, jolla valtionrahoituksen indeksikorotukset jäädytettiin vuosiksi 2017–2019. Se tarkoittaa sitä, että kirkon toivomaa budjettirahoituksen korotusta ei ole tulossa ensi vuonnakaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää, että vuonna 2018 kirkollisen ja uskonnollisen toiminnan tukemiseen myönnetään yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Suurin osa siitä eli 2,54 miljoonaa euroa menee ortodoksiselle kirkolle. Suomen Merimieskirkko saa 134 000 euroa, mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon annetaan enintään 52 000 euroa. Avustukset eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ovat 32 000 euroa.

Rekisteröityjen uskonnollisten yhdyskuntien avustukset ovat 534 000 euroa. Uskontojen vuoropuhelun edistämiseen esitetään 80 000 euroa.

Kuva: Minerva Seppälä

Lue myös:

Valtion tukisumma kirkolle pysyy ennallaan

1 kommentti

  • Jori Mäntysalo sanoo:

    Ortodoksisen kirkon osalta budjettiluonnos viittaa lakiin ortodoksisesta kirkosta. Sen ao. pykälän perustelut hallituksen esityksessä eivät viittaa mihinkään, kertovat vain että niin se on ennenkin ollut.

    Kotimaa voisi kysyä ministeriöltä perusteluja.

    Ilmoita asiaton kommentti