Ensi vuoden Yhteisvastuukeräys auttaa ikäihmisiä kriisin keskellä

Vuoden 2021 Yhteisvastuukeräyksen teemaksi on valittu "Ikäihmiset kriisin keskellä". Keräyksessä nostetaan esiin eläkeläisköyhyys ja digitalisaation aiheuttamat haasteet.

– Diakoniayöntekijöiltä ja ruoka-avun palveluista on jo pitkään tullut vahvaa viestiä ikäihmisten köyhyydestä. Ruoka-avun asiakkaina eläkeläisten osuus on kasvanut merkittävästi, keräysjohtaja Tapio Pajunen kertoo.

Yksi syy tähän on asumiskulujen nouseminen etenkin suurissa kaupungeissa.

Eläkeikäisten pienituloisuusaste on kasvanut viime vuosina. Yli 75-vuotiaista pienituloisia on yli 20 prosenttia.

– Suomessa Ikäihmisten taloudellista tilannetta helpotetaan muun muassa seurakuntien oman suoran tuen kautta ja Kirkon diakoniarahaston avulla, Pajunen sanoo.

Ensi vuoden keräysteeman ajankohtaisuutta on lisännyt koronakriisi, joka on nostanut esiin ikäihmisten elämään liittyviä kysymyksiä. Seurakunnat ja muut toimijat ovat pyrkineet mahdollistamaan vuorovaikutusta digitaalisessa ympäristössä. Osalla ikäihmisistä ei ole kuitenkaan mahdollisuutta käyttää digitaalisia välineitä taloudellisista syistä, oppimiseen liittyvistä syistä tai muista tekijöistä johtuen.

Seurakuntaopiston kokoama kansanopistoverkosto aikoo järjestää ikäihmisille keräystuotolla maksutonta koulutusta raha-asioiden hoitamisessa ja Kela-asioinnissa verkossa. Koulutukseen haetaan ihmisiä muun muassa seurakuntien diakoniatyön kautta, ja sitä annetaan myös ruotsiksi.

Ikäihmiset ovat keräyksen teemana myös kansainvälisissä kohteissa.

– Köyhimmissä maissa ikäihmisten köyhyyttä lisäävät merkittävästi muun muassa ilmastonmuutos, aavikoituminen, konfliktit ja pakolaisuus, Tapio Pajunen sanoo.

Yksi keino tukea heidän elinolojaan on nuorten ihmisten koulutusmahdollisuuksien kehittäminen. Kun nuoret saavat työtä, he voivat osaltaan tukea suvun vanhimpien elämää.

Yhteisvastuukeräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö, ja ensi vuoden keräyksen esimies on Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo. Tapio Pajunen on toiminut keräysjohtajana vuodesta 2008.

Kotimaa24:n julkaisija Kotimaa Oy on osa Yhteisvastuukeräystä toteuttavaa Kirkkopalvelut-konsernia.

Kuva: Olli Seppälä