Ensimmäinen nainen papinvirkaan Virossa 50 vuotta sitten

Tallinna

Tänä syksynä tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Viron evankelisluterilaisen kirkon pappisvirkaan vihittiin ensimmäinen nainen. Naisten toimiminen papinvirassa hyväksyttiin Virossa 12. lokakuuta 1967.

Taustalla oli Eesti Kirik -lehden mukaan pitkä kehityskulku. Ensimmäinen nainen saarnasi Viron kirkossa jo vuonna 1922, vain viisi vuotta sen jälkeen, kun kirkko oli Venäjän vallankumouksen yhteydessä saanut itsenäisen aseman. Toisen maailmansodan jälkeen Viro kärsi pappispulasta, ja naisten asemaa kirkossa alettiin pohtia uudelleen.

Eesti Kirik -lehden mukaan lopullinen keskustelu naisten pappisvihkimyksestä kiertyi Laine Villenthalin ympärille. Villenthal työskenteli julistajana Pindin seurakunnassa Etelä-Virossa. Seurakunnasta puuttui pappi, eikä Villenthal naisena voinut esimerkiksi toimittaa ehtoollista, mikä johti seurakunnan jäsenmäärän vähentymiseen.

Enemmistö Pindin seurakuntalaisista toivoi julistajansa pappisvihkimystä, ja Villenthal vihittiinkin ensimmäisenä virolaisena naisena papiksi pian kirkolliskokouksen päätöksen jälkeen 16.11.1967. Hän toimi pappina Pindissä vuoteen 2003 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle. Villenthal kuoli vuonna 2009.

Tänä vuonna sata vuotta täyttävän Viron kirkon pappeusratkaisu tapahtui samoihin aikoihin muiden pohjoismaiden kirkkojen kanssa. Tanskassa ensimmäiset naiset vihittiin papeiksi vuonna 1948, Ruotsissa vuonna 1960, Norjassa 1961 ja Islannissa 1974. Suomessa ensimmäiset pappisvihkimykset naisille pidettiin vuonna 1988.

Kuva: Pixabay