Esitys eteni – seurakunnille suunnitellaan velvollisuutta perustaa nuorten vaikuttajaryhmiä

Kirkolliskokous 2019

Kirkkohallituksen esitys nuorten vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisestä kirkon hallinnossa eteni kirkolliskokouksessa lakivaliokuntaan.

Esityksen keskeisenä tavoitteena on kirkkojärjestyksen muutos, joka velvoittaisi seurakunnat perustamaan nuorten vaikuttajaryhmän. Siihen otettaisiin alle 29-vuotiaita konfirmoituja seurakunnan jäseniä. Seurakunta voisi perustaa oman ryhmän yksin tai yhdessä naapuriseurakunnan kanssa. Vaihtoehtoisesti ryhmä voisi olla seurakuntayhtymän tai rovastikunnan yhteinen.

Kirkkohallituksen saaman tulevaisuustoimeksiannon perusteena oli, että nuorten yleinen vaikuttamishalu on Nuorisobarometrin mukaan kasvussa. Nuorten sosiaalinen osallisuus toteutuu hyvin nuorisotyössä, mutta heiltä puuttuu mahdollisuuksia vaikuttaa seurakunnan kokonaisuuteen.

Esitys tuotti kirkolliskokouksessa yli kaksikymmentä puheenvuoroa.

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen esitti huolensa siitä, että seurakunnille kipataan taas lisää säännöksiä, jotka aiheuttavat vain ahdistusta.

– Tässä esityksessä hallintoa kasvatetaan luomalla seurakunnille velvoite uudesta toimielimestä. Voisiko tätä edistää muuten kuin pakollisella vaikuttajaryhmällä? Onko hallinnollinen vaikuttaminen paras tapa, Häkkinen kyseli.

Hän kannatti mieluummin nuorten ja päättäjien vapaaehtoisia tapaamisia.

– Nuorten osallisuus on tärkeä asia. En ole osallisuutta vastaan, mutta näen, ettei nuorten osallisuuden ongelmia ratkaista säätämällä uusi velvoite.

Edustaja Kirsi Hiilamo puolusti esitystä todeten, että monissa seurakunnissa on jo nyt nuorten parlamentteja ja vaikuttamisryhmiä.

– Esitys ei vaadi seurakunnalta, ei kirkkoherraltakaan paljon, ei taloudellisestikaan. Vaikuttajaryhmät mahdollistavat nuorten osallisuuden monipuolisen toteutumisen.

Edustaja Anna-Mari Kaskinen puolestaan muistutti, että kun nuorten vaikuttamisen edistämiseen ei ole ollut velvoitetta, se on hyvistä aikomuksista huolimatta jäänyt kokonaan toteutumatta.

Kuva: Pasi Leino. Kirkolliskokous keväällä 2019.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.