Espoon piispaehdokas siunaisi rekisteröidyn parisuhteen

Luoma_ja_Salo420

Muun muassa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kirkossa ajava Tulkaa kaikki -liike tenttasi Espoon hiippakunnan piispanvaaliehdokkaita Tapio Luomaa ja Kalervo Saloa. Piispaehdokkaat kertovat liikkeen nettisivuilla julkaistuissa vastauksissa esimerkiksi, miten kirkossa rakennetaan sopua eri tavoin ajattelevien välille.

Tulkaa kaikki kysyi, millä tavalla piispaehdokkaat rakentaisivat kirkkoon sovintoa eri tavoin ajattelevien välille? Seinäjoen kirkkoherra Tapio Luoma haluaa kohdata jokaisen seurakuntalaisen kunnioittavasti ja ystävällisesti riippumatta siitä, mitä mieltä seurakuntalainen asioista on ja millaisiin ratkaisuihin hän on päätynyt. Luoman mukaan keskinäinen ymmärrys ja kunnioitus voi kasvaa vain dialogissa. Hn kannustaa rakentamaan kohtaamisen foorumeita.

- Muistuttaisin, että eri tavalla ajattelevinakaan me emme muodosta toisillemme uhkaa vaan olemme samalla puolella, Luoma sanoo.

Espoon Leppävaaran seurakunnan kirkkoherra Kalervo Salo puolestaan voisi ajatella järjestävänsä hiippakunnassa Kirkon Raamattuvuoden (2012). Sen tähtäyspisteenä olisivat yhteinen usko ja yhteiset arvot.

- Neuvotteluissa ja kohtaamisissa keskittyminen eri osapuolia yhdistäviin tekijöihin voi luoda edellytyksiä yhteisymmärrykselle.

Salo: Siunaaminen ei olisi virkavelvollisuus

Tulkaa kaikki kysyy kantaa myös rekisteröidyn parisuhteen siunaamiseen.

- Parisuhteen siunaaminen edellyttäisi erityisen siunaamisen kaavan luomista kirkolliskokouksen päätöksellä. Katson, että tällaiselle kaavalle ei tällä hetkellä löydy sellaisia perusteita, joiden pohjalta asia voitaisiin hyväksyä kirkossamme riittävän yksimielisesti. Pidän tärkeänä, että saamme nyt kokemuksia siitä, miten rukous parisuhteensa rekisteröineiden kanssa ja heidän puolestaan otetaan vastaan, Tapio Luoma toteaa.

Salo ilmaisee oman kantansa suoremmin kuin Luoma.

- Piispainkokouksen ohjeistama rukouskäytäntö on nykyisessä tilanteessa paras mahdollinen, sillä kirkolliskokouksella ei ole valmiutta tehdä rekisteröidyn parisuhteen siunaamisen kaavaa. Oma kantani on kuitenkin toinen: papin tulisi voida siunata rekisteröity parisuhde. Tällaisen toimituksen hoitaminen ei kuitenkaan saisi olla kenenkään virkavelvollisuus (vastoin omatuntoa), hän sanoo.

Lue vastaukset piispaehdokkaille tehtyihin muihin kysymyksiin

Mikä on Tulkaa kaikki -liike

Espoon piispanvaalipaneelit alkavat ensi viikolla

Espoon piispanvaalissa järjestetään kolme paneelia, joista ensimmäinen on ensi viikon tiistaina 11.10. Järvenpäässä. Vaalissa ehdokkaina ovat Seinäjoen kirkkoherra, TT Tapio Luoma, 49, ja Espoon Leppävaaran kirkkoherra, TT, Kalervo Salo, 53.

Paneelikeskustelujen aiheet ovat ajankohtaisia kuten kirkon jäsenyys, talous, rakennemuutos, parisuhdekysymykset ja maahanmuuttajat.

Vaalipäivä on 4.11.2011. Ehdokkaista eniten ääniä saanut valitaan uudeksi Espoon piispaksi.

Uusi piispa vihitään virkaansa 12.2.2012 Espoon tuomiokirkossa. Hän aloittaa virassaan 1.2.2012, jolloin nykyinen Espoon piispa Mikko Heikka jää eläkkeelle.