Eurooppalainen kansalaisaloite rohkaisee sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseen

EU:ssa kerättävä eurooppalainen kansalaisaloite rohkaisee jäsenmaita ryhtymään toimiin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen poistamiseksi.

Kansalaisaloitteen aihe määritellään verkkosivuilla seuraavasti: Rohkaistaan EU:n jäsenvaltioita keskinäiseen yhteistyöhön sosiaalisen syrjäytymisen torjumisessa siten, että tavoitellaan köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten osuuden pudottamista alle kolmeen prosenttiin.

Aloite on vireillä joulukuun 19 päivään asti.

Eurooppalaisen kansalaisaloitteella on oltava vähintään miljoona allekirjoittajaa, ja sitä on kerättävä vähintään seitsemässä EU-maassa.

Lue

Ihmisalkion suojelua ajava kansalaisaloite läpi EU:ssa