Gallup: Ketä äänestät arkkipiispaksi – vastaajina kuusi kirkolliskokousedustajaa

Kirkolliskokous Turussa 6.11.2017.

Kotimaa kysyi kuudelta kirkolliskokousedustajalta, ketä he aikovat äänestää arkkipiispan vaalissa helmikuussa. Näin he vastasivat:

Marianna Parpala, Oulun hiippakunta: Ville Auvinen

Auvinen elää uskossa Jeesukseen, ja Raamattu on hänelle kaiken keskus ja ydin. Auvisen saarnoissa yhdistyvät laki ja evankeliumi. Hänellä on laaja kokemus järjestöistä ja lähetystyöstä, ja hän on lämmin ja välittää ihmisistä. Voin luottaa hänen persoonaansa ja teologiaansa.

Leif Nummela, Tampereen hiippakunta: Ville Auvinen

Auvinen on sitoutunut klassiseen kristinuskoon esimerkiksi avioliittokysymyksessä. Hänellä on ilmaisukykyä ja kommunikaatiokykyä.

Pertti Rajala, Turun arkkihiippakunta: Ilkka Kantola

Kantola on jo näyttänyt kyntensä piispana. Hän loi silloin luottamusta, seurakunnat saivat työhönsä tukea. Kantolalla on selkeät kannat yhteiskunnallisesti ja teologisesti. Tarvitsemme arkkipiispaa, joka pystyy ilmaisemaan kantansa hänen laillaan. Olisi rikkaus, jos arkkipiispana olisi entinen kansanedustaja, jolla on mittava suhdeverkosto ja laaja työkokemus myös yhteiskunnan puolella.

Jouni Turtiainen, Espoon hiippakunta: Tapio Luoma

Espoossa emme tahdo eroon Luomasta, vaan arkkipiispaksi huippupersoonan. Hän on loistava puhuja, hallinnollinen osaaja ja omaa näkemyksiä siitä, miten asiat pitää ratkaista. Luoma on sillanrakentaja. Hän pitää tärkeänä kirkon opetuksen pysymistä muuttumattomana mutta etsii samalla teitä niihin asioihin, joissa ollaan erimielisiä. Hän pystyy rautaiseen opetukseen, joka on samalla retorisesti harkittua. Luoma on Espoon lahja Suomen kirkolle.

Markku Jalava, Espoon hiippakunta: Björn Vikström

Vikström on yhtä aikaa rohkea ja nöyrä sen suhteen, mihin suuntaan kirkkoa pitäisi linjata. Hän pystyy soveltamaan arkeen kristinuskon olemusta ja tuomaan armoa ja toivoa. Vikström puhuu suomea, ei kirkkoa. Porvoon piispana Vikström on onnistunut pitämään yhtenäisenä heterogeenista hiippakuntaa, arkkipiispana hän pystyisi yhdistämään koko kirkkoa. Hän ottaa rohkeasti kantaa, mutta pystyy tarvittaessa muuttamaan kantansa.

Marjaana Toiviainen, Helsingin hiippakunta: Heli Inkinen

Inkisellä on hyvä tapa viestiä teologiaa, se on syvällistä ja juurevaa. Hänellä on vankka kokemus kirkon työstä kasvatuksessa ja työnohjaajana. Hänellä on myös yhteiskunnan tuntemusta. Hän painottaa dialogista johtajuutta autoritaarisen johtajuuden sijaan. Tästä on etua pastoraalisessa johtamisessa. Inkinen ymmärtää kirkon olevan osa globaalia yhteisöä.

Kuvat: Jukka Granström