Hallinto-oikeus: Porin Teljän seurakunta ei rikkonut lakia jatkaessaan messujen järjestämistä Sleyn kanssa

Turun hallinto-oikeus on käsitellyt Porin Teljän seurakunnan messuyhteistyötä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley) kanssa.

Hallinto-oikeus hylkäsi helmikuussa valituksen, joka tehtiin messuyhteistyön jatkamista koskevasta päätöksestä. Oikeuden mukaan Teljän seurakuntaneuvoston päätös ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastainen. Sitä ei myöskään ole tehty virheellisessä järjestyksessä.

Valitus koski joulukuussa 2017 tehtyä päätöstä, jolla Teljän seurakuntaneuvosto jatkoi yhteistyötä Sleyn kanssa. Seurakuntaneuvoston jäsen oli tehnyt samassa kokouksessa neuvostolle vastaehdotuksen, joka hävisi äänin 11–4. Vastaehdotuksen mukaan yhteistyötä ei olisi pitänyt jatkaa.

Sleyn messuja järjestetään viikoittain Teljän seurakunnan alueelle kuuluvassa Väinölän kirkossa.

Helmikuussa 2018 neuvosto hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Tämän jälkeen vastaesityksen tehnyt neuvoston jäsen valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen.

Valittajan mukaan päätös oli syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Hänen mielestään seurakuntaneuvoston jäsenillä olisi pitänyt päätöstä tehdessään olla enemmän tietoa yhteistyön periaatteista, sisällöstä ja osapuolten työnjaosta.

Lisäksi valittaja katsoi, että messuyhteistyö mahdollistaa sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja on näin tasa-arvolain vastainen. Sley ei hyväksy naisten pappeutta, joten yhteistyömessuissa eivät voi palvella seurakunnan naispuoliset papit. Valittajan mukaan vaikuttaa siltä, että seurakuntaa käytetään välineenä Sleyn messuyhteisön ylläpitämiseksi ilman vastavuoroista suhdetta.

Teljän seurakunnan ja Sleyn yhteistyöstä on sovittu alun perin vuonna 2013. Tuolloin on päätetty, että sopimusta tarkastellaan seurakuntaneuvostossa vuosittain.

Oikeus: Seurakunnalla ei ole velvoitetta osoittaa pappia toimittamaan kyseisiä messuja

Hallinto-oikeus katsoo, että seurakuntaneuvoston päätös yhteistyön jatkamisesta ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Oikeus toteaa, että koska kyse on vuosia kestäneestä yhteistyöstä, seurakuntaneuvostolla on ollut päätöksen tekemiseen riittävät tiedot.

Valituksen mukaan päätös on tasa-arvolain vastainen, koska yhteistyösopimuksen tekevä seurakunta joutuu tekemään pappien sukupuoleen perustuvia työvuorojärjestelyjä.

Seurakunnan vastauksessa todetaan, että Väinölän kirkon messut ovat sekä Porin Teljän seurakunnan että Sleyn jumalanpalveluksia. Alkuperäisen sopimuksen mukaan jumalanpalvelusten järjestämisestä vastaa Sleyn pappi muun papistonsa avustamana. Messujen toimittamiseen osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös Teljän seurakunnan papistoa.

Oikeus toteaa, että yhteistyön sisältöön ei ole tehty vuosien mittaan muutoksia. Oikeuden pöytäkirjan mukaan arkkihiippakunnan piispa on tutustunut alkuperäiseen sopimukseen.

Hallinto-oikeus toteaa, että Teljän seurakunnassa sivukirkoissa toimitettavat messut on jaettu seurakunnan kappalaisten vastuulle. Väinölän kirkon toiminnasta vastaa käytännössä kappalainen, joka on miespuolinen. Tämä voi pyytää tarvittaessa messujen tehtäviin myös seurakuntapastoreita.

Oikeus linjaa, että neuvoston päätöksestä ei seuraa seurakunnalle velvoitetta osoittaa seurakunnan pappia toimittamaan kyseisiä jumalanpalveluksia. Oikeus toteaa, että seurakunnan papin osallistuminen yhteistyössä toteutettavan jumalanpalveluksen toimittamiseen on mahdollista. Neuvoston hyväksymät ehdot eivät kuitenkaan oikeuden mukaan edellytä, että seurakunnan pitäisi tehdä omalle henkilöstölleen tasa-arvolain vastaisia sukupuoleen perustuvia työvuorojärjestelyjä.

Kuva: Raino Salmijärvi / Porin seurakuntayhtymä. Väinölän kirkko.

Lue myös:

Sleyn ja seurakunnan yhteiset messut poikivat lausuntopyynnön tasa-arvovaltuutetulle

Naispapittoman messun peruminen kuohuttaa Oulussa – Tuomiorovasti: "1990-luvulle ei ole paluuta"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.