Helsingin tuomiokapituli: Piispa Laajasalolle ei seurauksia sakkotuomiosta, mutta kirkon uskottavuus on kärsinyt

Helsingin tuomiokapituli käsitteli torstaina pitämässään kokouksessa piispa Teemu Laajasalon saamaa tuomiota tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi maaliskuussa Helsingin piispana nykyisin toimivan Laajasalon 20 päiväsakkoon tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta vuosina 2014–2017.

Kapituli merkitsi tuomion tiedoksi eikä katsonut sen johtavan seurauksiin. Päätöksen mukaan tuomiota ei voida pitää esteenä pappisviran eikä piispan viran hoitamiselle. Laajasalon yritystoimintaan liittyviä menettelyitä pidettiin kuitenkin moitittavina.

Tuomiokapituli käsittelee kaikki pappien rikostuomiot, jotka se saa tietoonsa. Kapituli arvioi piispan ja papin toimintaa tämän viranhoidosta käsin. Äärimmillään henkilö voidaan määrätä menettämään pappisvirkansa. Tämä koskee myös piispaa.

Laajasalon tapauksen käsittely jatkuu vielä oikeudessa. Tapauksen saama julkisuus alensi käräjäoikeuden tuomiota, mutta syyttäjä ei hyväksynyt lievennystä, vaan valitti asiasta hovioikeuteen. Hovioikeus ei ole käsitellyt asiaa. Laajasalon tuomio ei siis ole vielä lainvoimainen.

Kapituli piti Johanna Korhosta esteellisenä

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen poistui torstain kokouksesta Laajasalon asian käsittelyn ajaksi, sillä istunto katsoi hänen olevan esteellinen osallistumaan käsittelyyn. Tuomiokapitulin päätös vetoaa asiassa hallintolain kohtaan, jonka mukaan virkamies on esteellinen, "jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu".

Korhonen on kiinnittänyt julkisuudessa toistuvasti huomiota Laajasalon yritystoiminnan epäselvyyksiin.

Esteellisyyskeskustelun jälkeen pappisasessori Hannu Pöntinen teki esityksen, jonka mukaan tuomiokapituli palauttaisi asian valmisteluun. Asiasta äänestettiin. Pöntisen esitystä tukivat puheenjohtaja, tuomiorovasti Marja Heltelä ja hiippakuntadekaani Reijo Liimatainen. Käsittelyn jatkamista puolsivat äänin 4–3 lääninrovasti Jukka Nevala, pappisasessori Hilkka Niemistö, maallikkojäsen Sami Ojala ja lakimiesasessori Ritva Saario.

Yritystoimintaan liittyviä menettelyitä pidettiin moitittavina

Lopullinen päätös tehtiin yksimielisesti. Siinä korostettiin, että Laajasalon saama tuottamuksellinen kirjanpitorikos ei liity papin viran eikä pappisviran hoitamiseen. Teko on tapahtunut ennen piispan viran vastaanottamista eikä teko siten liity myöskään piispan viran hoitoon. Kapitulin mukaan tuomiota ei näin ollen voida pitää esteenä pappisviran eikä piispan viran hoitamiselle.

Tuomiokapituli totesi kuitenkin pitävänsä moitittavana Laajasalon yritystoimintaan liittyviä menettelyitä. Kapitulin mukaan piispaan liittyvä negatiivinen julkisuus on ollut omiaan vahingoittamaan kirkon julkisuuskuvaa ja uskottavuutta eettisenä toimijana.

Tuomiokapituli ilmoitti pitävänsä hyvänä, että piispa on tunnustanut virheensä ja sitä myös julkisesti pahoitellut.

Päätöksessä huomautettiin, että koska piispa on yhteiskunnallisesti merkittävä ja näkyvä toimija, kirkon edustaja ja hengellinen paimen, piispan virassa on syytä kiinnittää erityistä huomiota eettisyyteen ja esikuvallisuuteen.

Tuomiokapitulin päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Oikaisu: Uutista on tarkennettu 3.5. kello 11.15. Lakimiesasessori Ritva Saarion mukaan asian palauttamisesta valmisteluun äänestettiin heti Johanna Korhosen esteellisyydestä keskustelemisen jälkeen, ei keskustelun aikana, kuten uutisesta saattoi ymmärtää.

Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Lue myös:

Johanna Korhonen ei hyväksy jääväämistään Teemu Laajasalon tapauksen käsittelystä – vie asian hallinto-oikeuteen

Johanna Korhosen blogi: Huomioita Laajasalon tuomion kapitulikäsittelyä varten

Kapituli käsittelee piispa Laajasalon tuomiota – tietoon tulevat pappien rikostuomiot puidaan aina

Käräjäoikeus: Teemu Laajasalolle sakkoja tuottamuksellisesta kirjanpitorikoksesta – julkisuus alensi tuomiota

Pääkirjoitus: Tuomion saaneella piispa Laajasalolla olisi pahoittelun sijaan anteeksipyynnön paikka

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.