Helsingin tuomiokapitulilta harvinainen päätös – kaksi pappia pidätetty virantoimituksesta

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli

Helsingin tuomiokapituli on 10.10.2018 alkaen toistaiseksi pidättänyt virantoimituksesta kaksi pappia. Kapitulin päätöksen mukaan papit eivät heistä johtuvista syistä voi suorittaa asianmukaisesti virkatehtäviään.

Päätökset tehtiin tuomiokapitulin istunnossa tänään keskiviikkona. Kapituli toteaa, että tapaukset eivät liity toisiinsa.

Tuomiokapitulin mukaan asia on ei-julkinen. Päätöksessä viitataan julkisuuslakiin (24 § 3, 6, 25, 26).

Kirkkolain kuudennen luvun mukaan tuomiokapituli päättää papin viran ja lehtorin viran haltijan virantoimituksesta pidättämisestä ja papin pidättämisestä pappisviran toimittamisesta. Ennen päätöstä viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Lain mukaan virantoimituksesta pidättämisestä päättäneen toimielimen tulee seurata virantoimituksesta pidättämisen perusteita ja tarvittaessa olosuhteiden muututtua tehdä asiasta uusi päätös.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.