Imaamikoulutus tervetullut teologiseen tiedekuntaan

Islam symboli

Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa olisi valmius ottaa ohjelmaan myös imaamikoulutus, jos kysyntää riittäisi. Tiedekunnan dekaani Ismo Dunderberg kommentoi asiaa verkkolehti Kirkonkellarissa. Imaamien yliopistokoulutus on ollut aiemmin esillä useaan otteeseen Kotimaa24:ssä

Dunderbergin mukaan kysymys imaamikoulutuksesta teologisessa tiedekunnassa nousee esiin aika ajoin, eikä sille ole periaatteellista estettä.

– Tiedekunnan tutkimus ja opetus eivät rajoitu kristilliseen traditioon, vaan tavoitteena on kasvattaa uskonnon asiantuntijoita yleensä. Akateeminen islamin koulutus voisi myös edistää uskontojen rauhanomaista dialogia ja sitä kautta yhteiskuntarauhaa. Tiedekunnassa pyritään myös tulevina vuosina erityisesti vahvistamaan islamin tutkimusta ja opetusta, Dunderberg sanoo Kirkonkellarissa.

Dunderbergin mukaan toistaiseksi ei ole vireillä aloitteita tai toiveita akateemisen imaamikoulutuksen käynnistämisestä. Hän arvelee, että yhtenä syynä tähän on, että imaamia ei välttämättä ymmärretä samalla tavalla uskonnollisten kysymysten asiantuntijaksi kuin pappia. Muslimeja saattaisi myös oudoksuttaa tunnustukseton, tutkimuslähtöinen islamin opetus.

Helsingin yliopiston kansleri Ilkka Niiniluoto piti jo neljä vuotta sitten mahdollisena islamilaisen teologian opetusta teologisessa tiedekunnassa.

– Helsingin yliopistossa voidaan suorittaa teologian maisterin tutkintoja, jotka tutkimukseen perustuen kouluttavat uskonnon asiantuntijoita. Kyseessä ei siis ole evankelis-luterilaisen papin virkatutkinto, vaan pappistutkinnosta vastaa kirkko itse. Samaa periaatetta noudattaen voi pitää hyvänä, että yliopistosta voi valmistua teologian maistereita, joiden asiantuntemus on islamin alalta, Niiniluoto sanoi Kotimaa24:lle vuonna 2011.

Lue Dunderbergin haastattelu Kirkonkellarista

Kuva: Minerva Seppälä

Lue myös:

Imaamien täydennyskoulutusta toivotaan jo lähitulevaisuudessa

Suomen muslimiyhteisöt kannattavat imaamikoulutusta

Vain Essayah tyrmää imaamikoulutuksen

Kansleri Niiniluoto kannattaa imaamien kouluttamista

Ministeriöt: Ei imaamikoulutusta Suomeen