Islamin suuntauksista Suomessa ei tarkkaa tietoa

islam minareetti kuujathti205Tuomas Martikainen kertoo, että tarkkaa haastattelututkimusta muslimien eri ryhmistä ja niiden seuraajista ei ole. Martikainen sanoo, että valtaosa suomalaisista muslimeista ei ole erityisen kiinnostunut uskonnonharjoituksesta. Hänen mukaansa toisaalta tiedetään, että Suomessa toimii pieniä, muun muassa Muslimiveljeskuntaa lähellä olevia piirejä.

Etnisten suhteiden professorina Svenska social- och kommunalhögskolanissa työskentelevä Martikainen sanoo, että Suomen muslimiväestöstä tiedetään vähän mutta voidaan päätellä eurooppalaisia tutkimuksia vertaillen melko paljon.Valtaosa suomalaisista muslimeista on taustaltaan sunneja. Irakista ja muualta sen lähialueilta saapuvien maahanmuuttajien lukumäärästä voidaan päätellä, että noin 10-15% Suomen muslimeista on shiioja. Pienien muslimiryhmien kannatusta on Martikaisen mukaan hankalaa arvioida.

- Suomessa toimii useita niin sanottuja muslimiherätysliikkeitä. Tiedetään, että Lontoon olympiakylään Euroopan suurinta moskeijaa suunnitelleen Tablighi Jamaat -liikkeellä on Suomessa seuraajia. Muslimiveljeskunnalla, samoin kuin esimerkiksi wahhabismilla on myös kannattajansa.

Tablighi Jamaat -liike on luonteeltaan lähetysliike. Se mielletään rauhanomaiseksi mutta arvoiltaan konservatiivikseksi. Wahhabismi edustaa Saudi-Arabian äärikonservatiivista islamin haaraa.

Tarkkaa tietoa Suomen muslimiväestöstä, lukumäärästä ja eri suuntauksista saataisiin Tuomas Martikaisen mukaan vain riittävän kattavalla haastattelututkimuksella. Tällaista ei ole kuitenkaan tekeillä, koska tutkimuksen hintalappu olisi iso. Toteutukseen tarvittaisiin runsaasti tulkkipalveluja sekä aineisto usealle kielelle käännettynä. Luotettavien tulosten takaamiseksi haastattelut pitäisi tehdä käyntihaastatteluina.  Akuutit syyt tutkimuksen teettämiseen puuttuvat. - Tällaiseen tutkimukseen ryhdytään ehkä silloin, jos jossakin paukahtaa, Martikainen sanoo.