Juhani Holma Radio Deissä: Naispappeutta vastustavien herätysliikkeiden pitää saada toimia "kuin katsovat parhaaksi"

Juhani Holöma

Espoon piispanvaaleissa ehdolla olevan Juhani Holman mielestä naispappeutta vastustavilla herätysliikkeillä pitää olla ”suvereeni elintila toimia sillä tavalla kuin omasta perinteestä katsovat parhaaksi”.

Holma kertoi kannoistaan keskiviikkona Radio Dein haastattelussa.

– Pitää olla sananvapaus ja mielipiteenvapaus kaikille. Sitä ei voi kyseenalaistaa. Kirkossa pitää tunnustaa uskonnonvapautta viimeiseen asti. Kaikilla pitää saada olla herkkyys elää siitä omasta perinteestä ja siinä kasvaa ja mahdollisesti jossakin vaiheessa avartua joissakin kysymyksissä.

Holma vastasi kysymykseen, miten hän suhtautuisi piispana niihin herätysliikkeisiin, jotka vastustavat työskentelyä naispuolisten pappien kanssa. Hän täsmentää Kotimaa24:lle haastattelun jälkeen sähköpostitse, että hän viittasi sanoillaan kaikkiin herätysliikkeisiin, ei vain naispappeutta vastustaviin herätysliikkeisiin.

Holma painotti toivovansa, että kirkkoon löytyisi ”oikeille paikoille naisia tuomaan välttämättä tarvittavaa naisenergiaa”. Tärkeää olisi saada naisille kirkkoherraosaamista, sillä seurakuntatyön osaaminen on niin tärkeää, Holma sanoi.

– Se on se ponnahduslauta, missä hankitaan eväät isommille kengille.

"Kyynistyminen on ehkä kaikkein vaarallisin tauti, mikä kirkkoa ja kristillisiä yhteisöjä saattaa uhata"

Julkisuudesta puhuttaessa Holma kertoi, että hänen olisi "haastettuna pakko tulla ja lausua asioista". Hänestä on kuitenkin tärkeä sopia esimerkiksi piispakunnan kanssa, kuka mitäkin aihetta kommentoi. Yhtenä ongelmana hän piti kommentoitaessa sitä, että jos piispoilta haetaan kirkon kantaa, niin kaikissa asioissa sellaisen antaminen ei ole mahdollista.

Piispana Holma haluaa edistää kolmea asiaa. Ensinnäkin hän haluaisi edistää kunnioittavaa keskustelua. Toiseksi hän haluaisi edistää messujen monipuolistumista. Kolmanneksi hän haluaisi tukea seurakuntien työntekijöitä, etteivät he uupuisi tai kyynistyisi.

– Kyynistyminen on ehkä kaikkein vaarallisin tauti, mikä kirkkoa ja kristillisiä yhteisöjä saattaa uhata.

Samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen Holma kertoi suhtautuvansa kielteisesti. Hän korosti, kuinka avioliitto on vain miehen ja naisen välinen ja kaikkien on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä. Sääntöjen rikkomisesta on seurannut jo nyt sanktioita, hän muistutti.

– Semmoinen sooloilu ei ole koskaan hyväksi teemassa kuin teemassa. Kirkolliskokous linjaa nämä asiat, sen kanssa kunkin on opeteltava elämään.

Hän kertoi olevansa surullinen siitä, että huomio kiinnittyy usein tähän seksuaalieettiseen kysymykseen.

– Se vääristää ihmisten käsitystä kirkosta. Monet tärkeät kirkon elämään liittyvät kehityskysymykset ja monien unohdettujen ihmisten vastaavanlaiset teemat hautautuvat tämän yhden kysymyksen alle. Meidän täytyy oppia keskustelemaan muistakin kysymyksistä.

Koko Radio Dein haastattelun voi kuunnella täältä. Haastattelijana toimii Radio Dein päätoimittaja Kirsi Rostamo.

Täydennys 14.9. kello 15.20. Lisätty Holman kommentti herätysliikkeistä.

Kuva: Mari Teinilä

Lue myös:

Leena Huovinen Radio Deissä: Kirkolla on maailman paras tuote mutta sen jakelu mättää

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.

57 kommenttia

 • Mikko Suni sanoo:

  Jos lähdetään lähtökohtaisesti siitä, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko on uskonyhteisö(?!!!?), joka ei ole määritellyt apostolista virkakantaa hereettiseksi tai skismaattiseksi ja jonka uskonsisällön määrittäävät Raamattu ja luterilaiset tunnustuskirjat, on sillä ja sen jäsenillä uskonnonvapauslain mukainen oikeus uskoa ja elää todeksi uskonsa mukaista elämää, siis myös sen perinteisellä virkakannalla olevien pappien ja seurakuntalaisten.

  Tällöin sen toimintaan ja sen perinteisellä virkakannalla oleviin jäseniin ja työntekijöihin ei sovelleta Raamattuun sidottuun virkakäsitykseen liittyen tasa-arvolakia sen enempää kuin yhdenvertaisuuslakia.

  Edellämainittuihin liittyen on väärin syyttää jotakin jäsentä rikoslain perusteella työsyrjinnästä, koska työnantajan velvollisuus on toimia, niin ettei konfliktitilanteita pääse syntymään, ja jos tällainen tilanne kuitenkin syntyisi, ratkaista asia kirkon oman uskon ja tunnustuksen mukaisesti kirkon sisäisenä asiana.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Leo Tihinen sanoo:

   Mikko Suni: “Tällöin sen toimintaan ja sen perinteisellä virkakannalla oleviin jäseniin ja työntekijöihin ei sovelleta Raamattuun sidottuun virkakäsitykseen liittyen tasa-arvolakia sen enempää kuin yhdenvertaisuuslakia.”

   Minä laitoin sinulle linkin, jonka perusteella ainakin Ari Norron toimintaan sovellettiin Suomen lakia aina Korkeinta oikeutta myöten. Ei kai ole väliä sillä mitä lakia sovellettiin? Siis tuliko tuomio Norrolle tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain tai rikoslain perusteella. Pääasia, että tuomio tuli Korkeimmassa oikeudessa ja tämäntyyppinen “pelleily” saatiin ainakin loppumaan.

   Lopuksi lainaus Korkeimman oikeuden sivulta: “Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä sellaisista kysymyksistä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Ennakkopäätöksillä annetaan oikeusohjeita tulevien vastaavanlaisten oikeusriitojen varalle ja pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet eri puolilla maata tulkitsevat lakia samalla tavalla.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Mikko Suni sanoo:

   Leo Tihinen

   vastauksesi sisältää vahvan kannanoton siitä, miten haluat asian ratkaistavan, ei niinkään sitä mitä laki asiasta sanoo. Asenteellisuutesi paljastuu siinä, että käytät Raamattuun sidotun omantunnon mukaista toimintaa kirkon sisällä pelleilynä. Kristillinen usko on kuitenkin kaukana pelleilystä.

   Kommentoin sinulle aikaisemmin, että myös oikeusistuin voi tehdä lain edessä laittomia päätöksiä. Kirjoitetu laki on sitä varten, että sitä noudatetaan, eikä sitä tee tyhjäksi tuomioistuimien väärät päätökset.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Riitta Suoranta sanoo:

   Kiitos Mikko Suni esiintuomisesta tärkeä asia kirkossamme. Niin moni kastettu kärsii tänään ko asian johdosta. Monet ovat eronneet ja monet pääsevät harvoin vakaumuksensa mukaiselle ehtoolliselle ja messuun . Kirkko leikkii kastetuillaan . Näyttää siltä, että kaste on kirkolle sisäänheittotuote ja sen jälkeen kirkko voi määritellä teologiansa miten tahtoo. Suurin osa kirkon jäsenistä on kastettu ennen naispappeutta .

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Mikko Suni: “vastauksesi sisältää vahvan kannanoton siitä, miten haluat asian ratkaistavan, ei niinkään sitä mitä laki asiasta sanoo.”

  Vastaukseni sisältää esimerkin, miten yksi syrjimisasia (tapaus Norro) on Korkeimmassa oikeudessa käsitelty. Minun on turha enempi miettiä, että mitä laki asiasta sanoo, sillä lakimiehet ovat asian tutkineet. Jos luit lainaukseni Korkeimman oikeuden sivulta, niin varmaan huomasit, että Korkein oikeus tekee ns. ennakkopäätöksiä asioissa, joita laki ei selkeästi määrittele. Tiedän myös että oikeuslaitoskin tekee vääriä päätöksiä, sillä ihmisehän sielläkin toimivat. Minun mielestä kuitenkin po. päätös on oikea.

  Mikko Suni: “Asenteellisuutesi paljastuu siinä, että käytät Raamattuun sidotun omantunnon mukaista toimintaa kirkon sisällä pelleilynä. Kristillinen usko on kuitenkin kaukana pelleilystä.”

  Käyttäessäni “pelleily”-sanaa lainasi Oulun piispan Samuel Salmen ajatusta viime kevättalvelta. Salmi sanoi mm.: ” – Lopetetaan ihmeessä tämä pelleily tämän naispappeuskysymyksen kanssa ja ollaan rinta rinnan toistemme kanssa. Salmi täsmensi myöhemmässä puheenvuorossaan tarkoittaneensa pelleilyllä sitä, miten naispappeja on kohdeltu.” Ajattelen asiasta juuri samalla tavalla. Yritin sanoa saman ajatuksen yhdessä aikaisemmssa kommentissani, mutta ehkä Salmea lainatessa asia tuli esille selkeämmin.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Leo Tihinen,

   Pitäisikö uskoa ”kirkkoon” vai poliittiseen valtionvirastoon, jonka ”papeista” melko suuri osa ei usko siihen, mihin sanoo uskovansa. Yle uutisten mukaan ”Naisista 68 prosenttia kannatti uutta (avioliitto) lakia, miehistä vain 42 prosenttia.”

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Leo Tihinen sanoo:

  Tuula Hölttä

  En osaa vastata kysymykseesi, enkä antaa neuvoja. Jokainen voi uskoa mihin haluaa. Minun suurin kunnioitukseni elämässä kohdistuu hyvään uhteiskuntaan ja siitä seuraa ensijaisesti lainkunnioitus. Ev. lut. kirkko antaa minulle puitteet harrastaa humanismia ja kulttuuria. Vaikka kirkko ei kaikilta osin vastaa toiveitani pidän sitä arvokkaana em. ja historiallisista syistä. Naiset ovat viisaita ja heissä on tulevaisuuden toivo.

  Hyvää päivänjatkoa. Minä lähden katseleen löytyisikö puolukoita.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Sari Roman-Lagerspetz sanoo:

  Naispappeuden vastustus ja sellaisten rakenteiden olemassaolo kirkossamme, joissa naisia ei hyväksytä sukupuolensa perusteella papeiksi eli seurakunnan paimeniksi/ johtajiksi, oikeutetaan usein sillä, että naispappeuskielteistä kantaa ei ole julistettu harhaoppiseksi. Se ei ole hereettinen kanta. Tämä on kiinnostava oikeutus. Olen usein miettinyt että riittääkö pelkästään se perustelemaan jonkin asian, että sitä ei ole virallisesti julistettu harhaoppiseksi?

  Lutherin antisemitismista teologiaa ( ks. Lutherin teos “Juutalaisista ja heidän valheistaan”) ei ole myöskään julistettu harhaoppiseksi. Onko se siis myös O. K. näkemys?

  Luterilainen maailmanliitto sanoutui irti Lutherin antisemitismistä 1980- luvulla. Mutta sitä ei ole kuitenkaan julistettu harhaoppiseksi. Samoin Luterilainen maailmanliitto, ja Suomen ev.lut.kirkko sen jäsenenä, on sanoutunut irti myös kaikkinaisesta naisten syrjinnästä ja sitoutunut edistämään naispappeuden hyväksyntää ja kitkemään naispappeusvastaisia asenteita ( ks. Luterilaisen maailmanliiton ” Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta” jonka Suomen ev.lut.kirkon kirkkohallitus on toimittanut myös suomeksi vuonna 2015).

  Mutta siis jos antisemitistisiä & patriarkalististisia tms teologioita ei ole julistettu harhaoppisiksi niin tarkoittaako tämä että ne ovat O. K. ja ihmisiä voi kohdella niiden mukaan kirkossamme?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Suoranta sanoo:

  Sari Roman-Lagerspetz

  Anteeksi, mutta haluan muuttaa aiempaan kommenttiini aloitussanat muotoon : Kas kun et ole julistanut koko Raamattua harhaoppiseksi, sillä siellähän on naispappeuden kieltämisen lisäksi paljon sukupuoleen kohdistuvaa oppia ja kehoitusta.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Seppo Heinola sanoo:

   Raamatusta ei kyllä löydy naispapeudelle mitään kielteistä kantaa, koska siellä on kaikkia koskeva yleinen pappeus. Seurakunnan ‘kaitsija’ on yhtähyvin seurakunnan talousjohtaja kuin pappis-saarnaaja.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Riitta Suoranta sanoo:

  Sari Roman-Lagerspetz

  Vai mistä se kiikastaa Sari ? Kun feminismi vyöryi kirkkoon -80 -luvulla ja toi riidan mukanaan , niin eihän sen ainoa perimmäinen tarkoitus ollut sukupuoliroolin häivyttäminen pappeudesta . Vaikka kirkosta saataisiin ulos kaikki naispappeuden vastustajat niin on harhaluulo uskoa ,että rauha tulisi , ei tulisi . Ei tuo ole feminismin ainoa tavoite kirkossa , tuo on vain yksi sen pyrkimyksistä tuhota ja murtaa Jumalan sanaa . Onhan se kaikkien nähtävillä millä voimalla ja viekkaudella feminismi tuhoaa kaikkea sitä minkä Luoja on nähnyt hyväksi antaa ihmiselle. Se haluaa tuhota miehen ja naisen väliset avioliitot , äitiyden ,miksi sen Luoja tarkoitti , lasten kasvun rauhassa siksi sukupuoleksi mikä hän on . Kaiken sen hyvän miksi koti on tarkoitettu .Se haluaa viedä lapset kodin rauhasta jo imeväisikäisinä omiin tarkoitusperiinsä ,jolle se on antanut nimen varhaiskasvatus. Tämä kaikki kuuluu pyrkimykseen tuhota ja mitätöidä Luojan tahto ihmisen elämässä ja näin saada ihminen pois Jumalan läsnäolosta .

  Ei tarvitse kuin kääntää katse Ruotsin kirkon suuntaan ,niin näkee mikä on feminismin päätavoite . Feminismin päätavoite on että Jumalaa ei kutsuttaisi Isäksi ,eikä Jeesusta Pojaksi ,eikä Herra nimeä lausuttaisi. Herätkää kristityt ennenkuin on liian myöhäistä !

  Kun tuossa edellisessä kommentissani havainnollistin naisena tuntemaani rauhaa ja iloa miesten toimittamassa messussa ,en suinkaan tarkoittanut sitä ,että he minua palvelevat, vaan me kaikki olemme osallisia Jumalan palveluksesta , jonka Jumalan antaman järjestyksen mukaan toimittaa miespapit.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Werner Janhonen sanoo:

   Kiitos Riitta! Oikeamielinen ja hieno kommentti. Aamen

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Elija Tolonen sanoo:

   Kiitos .Riitta Suoranta.Empä ole tainnut ennen lukea Naisen kirjoittamana noin suoraa ja oikeaan osuvaa kirjoitusta.On todella harmillista,että ollaan Pikajunan vauhtia menemässä tähän suuntaan. On vain ajan kysymys,kun uskovaisen kodin lapsi.Tullessaan,Seurakunnan.tai muun yhteison kerhosta.Hutahtaa ei sitä Jumalaa olekkaan olemassa.?Saa siinä sitten uskovainen äiti ja isä vakuutella.Kun perustus on murrettu rikki.Kaikkien,Jumalaan uskovien ja Jeesuksen sovitus uhriin toivonsa panevien.Olisi aika panna,joka aamu ja ilta rukouksessa kädet ristiin.Ja pyytää,elä Jumala elä anna Suomen vajota Uus pakanuuteen.Sillä tiellä menetetään se suuri Jumalan siunaus,mistä koko Suomen kansa on saanut osansa.Herra Armahda meitä.Älä anna Suomen nuorison luopua,Isiemme uskosta.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   Kyllähän se feminismi taisi vyöryä Suomen kirkkoon jo vuonna 1913, jolloin Wendla Ivaska teologisen loppututkinnon.

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   po – suoritti –

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Martti Pentti sanoo:

   “On vain ajan kysymys, kun uskovaisen kodin lapsi tullessaan seurakunnan tai muun yhteisön kerhosta huudahtaa: Ei sitä Jumalaa olekaan olemassa.” Seurakunnan kerhosta saatava käsitys Jumalasta voi toki olla erilainen kuin kodin antama. Kumpi sitten on oikea? Mahdollisesti molemmat ovat tavallaan oikeita vaikka eri lailla kapeasta näkökulmasta. Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa sekä kiivaana Sebaotina että ihmisiä rakastavana Isänä. Lapsen ymmärrystä Jumalan suuruudesta ja rikkaudesta onkin avarrettava sitä mukaa kuin kehitys sen sallii. Jos tämä merkitsee kodin ja vanhempien hengellisen elämän laajenemista ja uusien näkökantojen löytymistä, sitä parempi.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  “Se, että naisten ja seksuaalivähemmistöjen syrjintää avoimesti edistäviä henkilöitä ilmaantuu jatkuvasti piispaehdokkaiksi kertoo siitä että syrjinnän kannatus on laajaa kirkossamme.” Sari R-L

  Sari, miksi levität toistuvasti väärennettyä tietoa? Kirkossa ei syrjitä ketään. Jos näin olisi niin mainitsemistasi asioista olisi rangaistu jo tuhanteen kertaan. Siitä olisivat pitäneet huolen liberalistit. Kysyn, oletko sitä mieltä, että piispaehdokas Holma syrjii naisia ja seksuaalivähemmistöjä kansankielellä ilmaistuna homoja?

  Ilmoita asiaton kommentti