Jumalan nimeen vannominen loppuu tuomioistuimissa

Käsi raamatulla Minerva Seppälän kuvaamana 2.2.15

Ensi vuoden alusta alkaen todistajat eivät enää vanno tuomioistuimissa kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän Jumalan kautta puhuvansa totta, mikäli eduskunta hyväksyy torstaina todistelua koskevan lakiuudistuksen esitykset. Kaikki todistajat sekä tuomioistuimissa kuultavat asiantuntijat antavat jatkossa samanlaisen, uskontoneutraalin vakuutuksen, jossa he lupaavat kunniansa ja omantuntonsa kautta kertoa totuuden.

Aikaisemmin lainsäädännössä oli määritelty, että todistajan valaa ei voi vannoa tai sitä vastaavaa vakuutusta antaa, jos henkilö on tylsämielinen tai sieluntoiminnaltaan häiriintynyt. Uudistetuissa säädöksissä puhutaan henkilöstä, jonka henkinen toiminta on häiriintynyt niin, ettei hän ilmeisesti ymmärrä vakuutuksen merkitystä.

Työryhmän sihteeri, oikeusministeriön lainsäädäntöneuvos Jaakko Rautio, saako todistaja nykyään valita vapaasti tuomioistuimissa, antaako vakuutuksen vai vannooko valan?

– Nykyisin todistaja voi valita vapaasti valan ja vakuutuksen välillä. Oikeudenkäymiskaaren (OK) 17 luvun 29 §:n mukaan uskontokuntiin kuulumaton antaa vakuutuksen, mutta säännöksellä ei ole nykyisin merkitystä, koska uskonnonvapauslain 5 §:n mukaan todistajalla on valitsemisoikeus.

Vannotaanko vala edelleen vanhaan tapaan käsi Raamatulla vai ovatko Raamatut jo poistuneet oikeussaleista?

– Nykyisessä laissa ei edellytetä, että vala olisi vannottava käsi Raamatulla tai että oikeussalissa sellainen olisi ylipäätään oltava. Ymmärtääkseni tässä suhteessa käytännöt vaihtelevat eri tuomioistuimissa. Uusissa oikeussaleissa ei välttämättä ole mitään sijoituspaikkaa Raamatulle, kun taas vanhemmissa on.

Miksi päädyitte toimikunnassa ehdottamaan valasta luopumista?

– Hallituksen esityksen perusteluissa on tätä käsitelty suhteellisen laajasti. Ehdotuksen mukaan Ruotsin, Norjan ja Tanskan tavoin luovuttaisiin todistajan ja asiantuntijan Jumalan kautta antamasta valasta. Kuultavien yhdenmukaisen kohtelun ja uskonnonvapauden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että henkilöä kuullaan neutraalin vakuutuksen nojalla. Uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyy ajatus moniarvoisesta ja suvaitsevasta yhteiskunnasta.

– Euroopan ihmisoikeustuomioistuin ei ole pitänyt hyväksyttävänä, että henkilö joutuu tekemään selkoa uskonnollisesta vakaumuksestaan valaa annettaessa. Ylipäätään henkilöllä ei ole velvollisuutta toimia niin, että toiminnasta voitaisiin tehdä päätelmiä hänen vakaumuksestaan. Uskonnollista vakaumusta koskevat tiedot ovat henkilötietolain mukaan niin sanottuja arkaluonteisia tietoja. Tällaiset tiedot kuuluvat myös Euroopan neuvoston tietosuojasopimuksen mukaan erityisen suojan piiriin. Valtion on myös toimittava neutraalisti ja puolueettomasti suhteissaan eri uskonnollisiin yhdyskuntiin ja käyttäessään niitä koskevaa sääntelyvaltaa.

– Perustuslakivaliokunta on todennut, että valaa ja vakuutusta käytetään erilaisiin julkisen vallan tarpeisiin tilanteissa, joissa on välttämätöntä esimerkiksi korostaa tietyn tehtävän hoitamiseen liittyviä periaatteita tai vakuuttua annetun tiedon oikeellisuudesta. Julkisen vallan suhtautumisen tällaiseen juhlamuotoiseen lupautumisen muotoon tulisi olla uskonnollisesti neutraalia.

– Käytännössä johonkin muuhun kuin evankelis-luterilaiseen uskontokuntaan kuuluvalla henkilöllä voi olla vaikeuksia ymmärtää, mitä jumalaa valassa tarkoitetaan, varsinkin jos oikeussalissa on Raamattu. Henkilön voi olla vaikeata valita valan ja vakuutuksen välillä, jos vala ymmärretään painoarvoltaan vakuutusta merkityksellisemmäksi. Tästä voi seurata aiheetonta painetta antaa vala, vaikka tällaista etusijajärjestystä ei laissa ole tarkoitettu asettaa. Menettelyn joutuisuuden kannalta pelkän vakuutuksen käyttäminen on myös eduksi.

Poistuuko myös tuomarin vala tässä yhteydessä?

– Tuomarin valaa ei tässä yhteydessä ole käsitelty. Kuitenkin parhaillaan valmistellaan tuomioistuinlakia, johon asiasta otettaisiin säännös. Asiasta annetun mietinnön mukaan tuomari antaisi vastaisuudessa vakuutuksen eli tuomarin valasta luovuttaisiin. Nykyisin tuomarin vakuutus on valan vaihtoehto.

Suomeenkin mahdollisuus todistaa anonyymisti

Merkittävin uudistus esityksessä koskee mahdollisuutta todistaa jatkossa anonyymisti tietyissä erityisen vakavia rikoksia koskevissa asioissa. Se lisäisi todistajien turvallisuutta ja helpottaisi näytön hankkimista vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta. Anonyymi todistaminen on mahdollista Pohjoismaista Norjassa ja Tanskassa sekä useissa EU-maissa.

Todistajan henkilöllisyys voitaisiin tuomioistuimen päätöksellä salata jatkossa, jos rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos se on välttämätöntä todistajan tai hänen läheisensä hengen ja terveyden suojaamiseksi.. Tällainen enimmäisrangaistus on säädetty esimerkiksi henkirikoksesta, törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä ihmiskaupasta.

Lisäksi todistajan henkilöllisyyden salaaminen olisi sallittua ihmiskauppaa ja törkeää paritusta koskevissa jutuissa, vaikka niissä enimmäisrangaistus on alempi, kuusi vuotta vankeutta. Näihin rikoksiin liittyy tyypillisesti vakavaa järjestäytynyttä ja usein myös kansainvälistä rikollisuutta, jonka yhteydessä voi esiintyä vakavaa uhkailua.

Oikeusministeriö asetti marraskuussa 2010 toimikunnan, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Toimikunnan mietintö valmistui marraskuussa 2012. Sen jälkeen ehdotus on ollut hallituksen, perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan käsiteltävänä. Esitys menee eduskunnan täysistuntoon käsiteltäväksi ja lopullisesti hyväksyttäväksi nyt torstaina 5. helmikuuta. Uusien lakien on määrä tulla voimaan vuoden 2016 alussa.

18 kommenttia

 • Tero Hokkanen sanoo:

  Ei toivottua kehitystä. Toivottavasti ei mene eduskunnassa tuossa muodossa lävitse.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Jori Mäntysalo sanoo:

   Menee se läpi, yksimielinen valiokunnan mietintö alla. Mikä tuossa on vikana, mikä ongelma on kaikille yhteisessä vakuutuksessa?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Jori Mäntysalo :”Mikä tuossa on vikana, mikä ongelma on kaikille yhteisessä vakuutuksessa?”

   Olin viime vuonna todistajana oikeusistunnossa, jossa kysyttiin haluanko todistajana antaa vakuutuksen vai vannoa Jumalan nimeen. En edes epäröinyt vastata, että haluan vannoa Jumalan nimeen. En halua kuulua siihen ”tasalatvaporukkaan”, joka kuvittelee elävänsä maailmankaikkeudessa, jonka pelkkä näkyvä fyysisillä aisteilla tai niiden jatkeiksi rakennetuilla laitteilla havaittava on saanut aikaan. He kulkevat tulkintani mukaan”nenä maassa” ja etsivät sieltä ”luonnonlakeja”, jotka Jumalaksi sanottu ääretön ja luova Henki on maailmankaikkeuteen piirtänyt. Olen ylpeä siitä, että voin sanoa Anselm Canterburylaisen tavoin ”Ei niin, että pyrkisin ymmärtämään, jotta uskoisin, vaan uskon, jotta ymmärtäisin. Uskon nimittäin myös, että ilman uskoa minun on mahdotonta ymmärtää.”

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Jori Mäntysalo sanoo:

   Tuula, esimerkiksi jos päädyt Eduskunnan puhemieheksi, annat joka tapauksessa uskontoneutraalin vakuutuksen; laki ei tunne siinä uskonnollista valaa. Onko sekin ongelma?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Jori Mäntysalo :”esimerkiksi jos päädyt Eduskunnan puhemieheksi, annat joka tapauksessa uskontoneutraalin vakuutuksen; laki ei tunne siinä uskonnollista valaa. Onko sekin ongelma?”

   On varma asia, että en koskaan päädy Eduskunnan puhemieheksi enkä edes yhdenkään puolueen jäseneksi kuten ei päädy puolisonikaan. Emme kumpikaan ole yhdenkään puolueen jäseniä emmekä arvosta millään tavalla puolueiden vähemmän “neutraalia” puoluekuriin sitoutumista.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • seppo heinola sanoo:

  Onhan se hassua että pitää virallisesti vannoa jonkun sellaisen nimeen,jota ei ole mahdollisesti edes olemassa.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Juhani Ketomäki sanoo:

   Et sitten näinkää yksinkertaista uutista ymmärtänyt? Siinähän sanotaan selvästi, että jo vuosikausia on saanut valita, antaako valan tai vakuutuksen. Kenenkään ei siis PIDÄ virallisesti vannoa.

   Tämä taitaa nyt olla se olkiukko: Heinola keksii ongelman, jota ei ole olemassakaan ja ryhtyy sitten taistelemaan sitä vastaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Reino Suni sanoo:

  Jumalan nimeen vannomisen loppuminen on aivan oikea ratkaisu. Otan yhden kuvitellun mutta myös realistisesti mahdollisen esimerkin. Kirkon oppiin sitoutunut todistaja vannoo tulevat sanomansa Jumalan nimeen. Hän todistaa, että murhasta epäilty henkilö ei ole itse murhannut vaan hän on toteuttanut Jeesukselta saamansa käskyn. Opin perustassa uskontunnustuksessa on sanat ” on sieltä tuleva tuomitsemaan niin eläviä kuin kuolleita “. Tosin minun 8 vuotisen lautamies aikanani ei tälläista esiintynyt.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   Reino Suni :”Kirkon oppiin sitoutunut todistaja vannoo tulevat sanomansa Jumalan nimeen. Hän todistaa, että murhasta epäilty henkilö ei ole itse murhannut vaan hän on toteuttanut Jeesukselta saamansa käskyn.”

   “Neutraalit” lautamiehetkö uskoisivat, että Jeesus antaisi tuollaisen käskyn? Voisihan se olla niinkin, kun ollaan niin “neutraaleja”, että. Omassa tapauksessani syytetty ei ollut murhaaja, vaan häntä epäiltiin petoksesta virheellisesti täytettyjen lomakkeiden vuoksi. En saanut käskyä yhtään mistään, vaan kun tunnen syytettynä olleen, tein sen mitä omantuntoni mukaan piti tehdä. Hän vapautui syytteestä.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • Matti Nissinen sanoo:

  Jeesuksen opetukseen vedoten:” Olkoon puheenne kyllä tai ei!” Toivottavasti toden puhumiseen riittä aito jumalanpelko. Mutta entä jos sitä ei ole?

  Ilmoita asiaton kommentti
 • Salme Kaikusalo sanoo:

  “Kuultavien yhdenmukaisen kohtelun ja uskonnonvapauden kannalta voidaan pitää perusteltuna, että henkilöä kuullaan neutraalin vakuutuksen nojalla. Uskonnon ja omantunnon vapauteen liittyy ajatus moniarvoisesta ja suvaitsevasta yhteiskunnasta” uutinen

  Edellä lausutun perusteella yhdenmukaiseen kohteluun/uskonnonvapauteen kuuluisi, että ihminen saa itse valita kumman tavan hän valitsee todistajan valaa vannoessaan. Kaikki ihmiset eivät kärsi siitä, että heidän uskonnollinen vakaumuksensa tulee ilmi. Kun sallitaan vain yksi neutraali tapa valan vannomiseen, niin käytännössä se kaventaa yksilön vapautta, ei lisää sitä.

  Tämä on sitä vapaa-ajattelijain haluamaa kehitystä, että yhteiskunnasta poistetaan kaikki uskonnollisuus.

  Ilmoita asiaton kommentti
 • seppo heinola sanoo:

  Salme,mikään ei estä ketään sisimmässään vannomasta myös Jumalan kautta.Eiköhän Hän senkin näe. Vaikka Jeesus kylläkin vannomisen kielsi.

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Seppo, noinkin voi tietysti tehdä, mutta hiljaa itsekseen Jumalan nimeen vannominen kaventaa yksilön vapautta valita silloin, kun yksilö haluaisi lausua ko. valansa ääneen.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • seppo heinola sanoo:

  Miksi kristitty niin haluasi vastoin Jeeuksen selvää kieltoa tehdä? Onko hänelle tärkeämpää esiintyminen kuin itse asia?

  Ilmoita asiaton kommentti
  • Tuula Hölttä sanoo:

   seppo heinola :”Miksi kristitty niin haluasi vastoin Jeeuksen selvää kieltoa tehdä? Onko hänelle tärkeämpää esiintyminen kuin itse asia?”

   Voin puhua vain omasta puolestani, mutta henk.koht. Jumalan nimeen vannominen oli kyseisessä oikeusistunnossa mielestäni ainoa keino, jolla yritin kertoa läsnäolijoille, että ”rakastan Herraani, Jumalaani, koko sydämestäni, koko sielustani ja mielestäni” ja että rakastan myös syyttömänä syytetyksi joutunutta lähimmäistäni niin kuin itseäni. Hän oli yksi yhteiskunnan erilaisilla luukuilla nöyryyttämistä pienituloisista pitkäaikaistyöttömistä ja lomakkeiden täytössä tapahtuneet virheet johtuivat yksinkertaisesti siitä, että hän ei lievästi vammautuneena ymmärtänyt mitä niissä oikeastaan haluttiin tietää. Miksi kristittyjen sananvapaus näissäkin tilanteissa halutaan kieltää?

   Ilmoita asiaton kommentti
  • Salme Kaikusalo sanoo:

   Antaessaan valaehtoisen todistuksen käsi Raamatun päällä, kristitty ilmaisee, että hänen omatuntonsa ja kunniansa on sidottu/perustuu Jumalan sanaan.

   Ilmoita asiaton kommentti
 • seppo heinola sanoo:

  Salme, jos oikeus ei mitään sillä tiedolla tee, niin ilmaiseminen on aivan turhaa. Asian voi ilmaista sisäisesti suoraan Jumalalle. Vai pitäisikö esim. teosofin saada vannoa käsi madam Blavatskyn Salaisen Opin päällä? Tai ateistisen kommunistin käsi Marxin Pääoman päällä? Tai Maon Punaisen kirjan?

  Ilmoita asiaton kommentti