Juutalaiset ja muslimit tyytymättömiä eläinten teurastustapaan

Juutalaiset ja muslimit ovat tyytymättömiä suomalaiseen eläinten teurastustapaan, jossa eläin käytännössä tainnutetaan myös uskonnon mukaisessa teurastuksessa. Näiden uskontojen mukaan eläintä ei saisi tainnuttaa etukäteen ennen teurastusta.

Lain mukaan tuotantoeläimen saa Suomessa lopettaa uskonnollisen perinteen mukaisesti teurastamalla, jos eläin tainnutetaan samanaikaisesti kun se teurastetaan viiltämällä. Käytännössä tainnutusta, johon yleensä käytetään joko kaasua tai sähköä, ja teurastusta ei ole mahdollista tehdä samaan aikaan.

Muslimeille teurastus suomalaisen lain mukaan ei ole muuta kuin halal-teurastuksen sovellus. Juutalaisille tainnutus ei kelpaa, koska eläin ei enää täyttäisi Raamatussa uhrieläimille säätämiä vaatimuksia.

- Raamatussa on useassa kohdassa todettu, että uhrieläimen täytyy olla virheetön.  Ja kun ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, jolle on annettu oikeus tappaa Jumalan luomia eläimiä hengenpitimikseen, myös ihmisen on silloin syytä syödä vain virheettömiä eläimiä. Esimerkiksi tainnuttavan pulttipistoolikäsittelyn jälkeen eläin ei ole enää virheetön – mutta edelleen elossa, selventää Suomen juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston puheenjohtaja Gideon Bolotowsky.Bolotowskyn mukaan tainnuttamisen tuskattomuutta ei ole pystytty tieteellisesti todistamaan.

Mikä eläinten rituaaliteurastus?

Sekä juutalaisuudessa että islamissa veren syöminen on kiellettyä. Helsingin juutalaisessa seurakunnassa vastustetaan rituaaliteurastus -sanan käyttöä.

- Kyseessä on juutalaisen uskonnon mukainen teurastustapa. Kurkku vedetään hyvin nopealla viillolla auki, joten veri tyhjenee nopeasti ja eläin välittömästi kuolee, kertoo Dan Kantor Helsingin juutalaisesta seurakunnasta.

- Eläimen päävaltimo- ja laskimo sekä keuhkoputki on kyettävä katkaisemaan yhdellä ainoalla erittäin nopealla viillolla, jolloin paine eläimen aivoissa romahtaa välittömästi ja eläin joutuu tajuttomuuden tilaan. Juutalainen teurastus on aina yksilöllinen ja mahdollistaa eläimen teurastuksen kotitilalla. Eläintä ei tarvitse kuljettaa satoja kilometrejä teurastamoon, joka tutkimusten mukaan on erittäin stressaava kokemus eläimelle, täsmentää Gideon Bolotowsky.

Muslimit puhuvat halal-teurastuksesta, ja heille teurastukseen kuuluu myös siunaus Jumalan nimeen. Teurastettava eläin käännetään kohti Mekkaa.

- Alkuun lausutaan ”Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen”. Sen jälkeen viilletään eläimen kurkkutorvi poikki terävällä veitsellä ja nopealla viillolla niin äkkiä, ettei eläin ehdi tajuta, mistä on kysymys. Eläimestä valutetaan kuoleman jälkeen veret. Jäljellä ovat refleksit, joten eläin saattaa sätkiä, mutta se on jo siinä vaiheessa kuollut, vakuuttaa tiedottaja Isra Lehtinen Suomen Islamilaisesta Neuvostosta (SINE).

Kummassakin uskonnossa korostetaan, että eläimen kärsimykset on minimoitava teurastuksen aikana ja sitä ennen. Islamissa eläinten kohtelua opettavat Koraani ja Hadithit ja juutalaisuudessa Raamattu sekä Mishna ja Talmud.

Uskonnollisesti teurastettua lihaa tuodaan ulkomailta

- Suomessa ei ole pitkiin aikoihin teurastettu juutalaista teurastustekniikka käyttäen, sillä lihan kulutus suhteessa kustannuksiin on aivan liian pientä. Kosher-lihaa on tuotu Suomeen jo vuosikausia sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta, kuten USA:sta ja Israelista, sanoo Bolotowsky.

SINE:n Isra Lehtinen muistelee, että halal-lihaa on tuotu EU-alueelta Suomeen ainakin Tanskasta.

Kuluvan hallituskauden aikana astuu voimaan EU-asetus, joka koskee eläinten suojelua lopetuksen yhteydessä. Asetus sallii uskonnollisen teurastuksen ilman tainnuttamista. Jos jäsenvaltiot haluavat poiketa laista, niiden pitää säätää siitä erikseen omassa eläinsuojelulaissaan erikseen. EU-asetus tulee voimaan 2013.

Lue myös: Rituaaliteurastus eduskunnan käsittelyyn tällä hallituskaudella