Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi vastatuulessa – valiokunta ehdottaa sen hylkäämistä

Eduskuntatalo kuvattuna aurinkoisena kevät päivänä 12.3.15

Kansalaisaloite eutanasian laillistamiseksi ei näytä etenevän eduskunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa perjantaina valmistuneessa mietinnössään aloitteen hylkäämistä.

Kansalaisaloitteessa ehdotetaan, että eduskunta ryhtyy toimenpiteisiin eutanasian laillistamiseksi Suomessa. Seuraavaksi aloite etenee eduskunnan täysistunnon käsittelyyn.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo mietinnössään, että asiassa tarvitaan laajaa kansalaiskeskustelua ja huolellista eettistä arviointia. Valiokunnan mielestä tarvitaan lisäksi muun muassa perusoikeuksiin, rikoslainsäädäntöön ja terveydenhuollon henkilöstön asemaan liittyvää kattavaa selvitystä. Valiokunta haluaa tarkempaa tietoa siitä, tarvitaanko uutta sääntelyä tai muita toimenpiteitä parantumattomasti sairaan potilaan hyvän hoidon ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi elämän loppuvaiheessa.

Kuolevan ihmisen hoitoa ja eutanasiaa koskevan lainsäädännön tarve tulee arvioida vasta näiden selvitysten jälkeen.

Mietintöön sisältyy lausumaehdotus, jossa edellytetään, että valtioneuvosto asettaa laajapohjaisen asiantuntijatyöryhmän selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita. Tarvittaessa työryhmän tulisi antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi.

Valiokunta kiinnittää mietinnössä huomiota myös saattohoidon hoidon saatavuuteen ja laatuun. Se pitää tärkeänä, että saattohoito toteutetaan koko maassa laadukkaasti ja sitä koskevaa säätelyä valmistellaan hyvän hoidon toteuttamiseksi. Mietinnössä korostetaan lääkärien ja hoitajien koulutuksen merkitystä hoidon laadun parantamisessa.

Kuva: Minerva Seppälä

Lue myös:

Piispat kannanotossaan: Saattohoidon puutteet eivät ratkea laillistamalla kärsivän surmaaminen

Analyysi: Eduskunta pui eutanasiaa viisi tuntia – mitä jäi käteen?