Kansalaisaloite kerää nimiä saattohoitovapaan puolesta

Sairaala, Hyks

Parhaillaan vireillä oleva kansalaisaloite kerää nimiä saattohoitovapaan puolesta. Toistaiseksi nimiä asian puolesta on kertynyt varsin vähän.

Aloitteessa ehdotetaan ryhtymistä lainvalmisteluun, jotta omaisille tai läheisille voitaisiin järjestää palkkaan suhteutettu kuukauden pituinen saattohoitovapaa.

Aloitteen tavoitteena on mahdollistaa kotisaattohoidon toteutuminen myös pitkien välimatkojen alueilla ja välttää vuodeosastohoito silloin, kun potilas ja omainen haluavat hoidon toteutuvan kotona.

Aloitetta perustellaan inhimillisin syin sekä tasa-arvoon ja talouteen liittyvin syin.

"Tällä hetkellä omaisen osallistuminen hoitoon on kirjavan käytännön alaista. Vapaita myönnetään eri tavoin tai ei lainkaan. Palkattomaan vapaaseen harvalla on varaa. Tilanne on epätasa-arvoinen", aloitteessa todetaan.

Aloitteen vireillepanija ja edustaja on lääkäri Taru Lehtinen, toinen varaedustaja on pappi ja sairaanhoitaja Saila Karppinen.

Kuva: Olli Seppälä. Husin Meilahden sairaala.