Kansalaisaloite tahtoo oikeutta ja elintilaa tiukan kristillisen seksuaalietiikan julistajille

Kansalaisaloite-verkkopalvelussa on pantu elokuussa vireille aloite ja nimenkeräys, jonka mukaan "uskonnollisilla yhdyskunnilla, yhteisöillä sekä yksittäisillä kansalaisilla on säilyttävä oikeus perinteiseen ihmiskäsitykseen ja seksuaalietiikkaan".

Aloitteessa pyydetään eduskuntaa varmistamaan, ettei yhdenvertaisuuslain tulkinta johda kristinuskon kriminalisointiin eikä kavenna uskonnonvapauteen kuuluvaa ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa mainittua oikeutta harjoittaa uskoa. Aloitteessa myös vaaditaan lainsäätäjiä huomioimaan uskonnollisten yhdyskuntien erityisluonne suhteessa seksuaalieettisiin kysymyksiin.

Aloitteessa halutaan "vapaus kieltäytyä valitsemasta työntekijäksi henkilöä, joka edustaa yhdyskunnan vastaista näkemystä sen luonteeseen kuuluvassa luovuttamattomassa peruskysymyksessä". Esimerkkinä mainitaan eläminen suhteessa samaa sukupuolta olevan kanssa ja se, että ilmaisee suosivana homoseksuaalisia suhteita.

Kansalaisaloitteen yhteyshenkilö on Mika Murto. Aloitteen vastuuhenkilöt ovat oman ilmoituksensa mukaan "tunnustavia, evankeliumiin sitoutuneita kristittyjä, joiden mielestä kristillinen ihmiskäsitys ja sisäinen parantuminen ovat luovuttamattomasti raamatulliseen evankeliumiin kuuluvia".

TAHDON2020-nimellä oleva kansalaisaloite on tähän mennessä kerännyt reilut 3 000 nimeä. Tullakseen käsittelyyn eduskunnassa kansalaisaloite tarvitsee 50 000 nimeä. Kansalaisaloitteen vireilläoloaika on puoli vuotta.

Kuva: Tahdon2020-kansalaisaloitteen kotisivu

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.