Kansalaisaloitteella halutaan uskonrauhan rikkominen pois rikoslaista

Parhaillaan kerätään kansalaisaloitetta, joka tähtää uskonrauhan rikkomispykälän poistamiseen rikoslaista. Toistaiseksi aloitteella on vain 1200 allekirjoitusta. Nimien keräys on käynnissä 1.8. asti.

Aloitteessa todetaan: "Sananvapaus ja sen osana uskonnonvapaus on yksi vapaan ja demokraattisen yhteiskunnan kulmakivistä. Uskonnonvapaus sisältää vapauden tunnustaa tai olla tunnustamatta haluamaansa uskontoa ja myös arvostella eri uskontoja. Uskonnonvapaus on rinnastettavissa poliittisen toiminnan vapauteen. Rajanveto eri uskonnollisten ja poliittisten vakaumusten välillä on joskus vaikeaa ja usein tarpeetontakin."

Aloitteen allekirjoittajien mielestä rikoslain 17. luvun 10. § uskonrauhan rikkomisesta loukkaa tätä perusoikeutta.

Aloitteessa vedotaan myös uskontojen tasa-arvoiseen kohteluun: "Kristilliseen uskoon kohdistuva pilkka jätetään tuomitsematta siinä missä esimerkiksi islaminuskoon kohdistuvasta pilkasta annetaan tuomioita herkästi ja toistuvasti. Tämän aloitteen yhtenä tarkoituksena on tuoda eri uskonnot keskenään tasa-arvoiseen asemaan."

Katso aloite