Kansanedustajat tekivät aloitteen tasa-arvoisesta avioliittolaista

Tasa-arvoinen_avioliittolaki

Viisi kansanedustajaa jätti tänään aloitteen tasa-arvoisen avioliittolain säätämiseksi. Sen mukaan avioliitto voitaisiin solmia myös samaa sukupuolta olevien parien kesken. Kirkoille jäisi oikeus päättää, keitä se vihkii.

Työryhmän jäsenet eivät käytä ehdottamastaan uudesta laista nimitystä sukupuolineutraali avioliittolaki, mihin on aiemmin julkisessa keskustelussa totuttu.

Lakialoitetta eteenpäin vievä kansanedustajien työryhmä piti tänään tiedotustilaisuuden eduskunnassa. Tänään on kulunut tasan kymmenen vuotta siitä, kun eduskunta hyväksyi lain rekisteröidystä parisuhteesta, jota työryhmä nyt ehdottaa kumottavaksi sen ensimmäisen luvun osalta.

Lakiehdotuksen mukaan avioliitto voitaisiin solmia myös samaa sukupuolta olevien parien kesken. Rekisteröityä parisuhdetta sen sijaan ei voisi enää solmia, joten se lakkaisi instituutiona. Vanhat rekisteröidyt parisuhteet jäisivät kuitenkin voimaan, ellei niitä pari muuta niitä ilmoittamalla avioliitoksi. Transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetussa laissa olevat säädökset parisuhdeinstituution vaihtamisesta kumottaisiin.

Avioliittoinstituution muutos vaikuttaisi suoraan vain siviilivihkimiseen. Uskonnollisilla yhdyskunnilla säilyisi mahdollisuus asettaa uskonnosta johtuvia lisäedellytyksiä kirkollisen avioliiton solmimiselle. Tämä oikeus perustuu lakialoitteen mukaan perusoikeuksiin kuuluvaan uskonnonvapauteen (perustuslaki 11§) ja uskonnollisten instituutioiden itsemääräämisoikeuteen (autonomia).

Samaa sukupuolta olevat parit voisivat lakialoitteen mukaan ottaa avioituessaan yhteisen sukunimen. Samaa sukupuolta olevilla olisi myös oikeus perheen ulkopuoliseen adoptioon.

Lakialoitteen laatineen ryhmän puheenjohtajana on Lasse Männistö (kok.). Muut jäsenet ovat Silvia Modig (vas.), Susanna Huovinen (sd.), Oras Tynkkynen (vihr.) ja Astrid Thors (r.). Työryhmän jäsenet painottivat voimakkaasti ajavansa yhdenvertaisuutta.

Vihreiden ja Vasemmistoliiton kansanedustajat aikovat kaikki allekirjoittaa

Kansanedustajien työryhmän työ perustuu oikeusministeriön aikaisempaan selvitykseen samaa sukupuolta olevien parisuhteiden sääntelystä sekä asiantuntijakuulemisiin.

Lakialoitteen ovat jo allekirjoittaneet ministerit Alexander Stubb (kok.), Jutta Urpilainen (sd.), Paavo Arhinmäki (vas.), Ville Niinistö (vihr.) ja Stefan Wallin (r.). Allekirjoittajia on nyt kymmenen, koska lakialoitteen tehneet työryhmän jäsenet allekirjoittivat sen tiedostustilaisuudessa. Ryhmä alkaa nyt kerätä nimiä lain taakse. Tavoite on saada yli sata nimeä.

Koska eduskunnan lakivaliokunnan enemmistö on mielipidekyselyn mukaan ollut lakia vastustavalla kannalla, tiedotustilaisuudessa tivattiin lakiehdotuksen läpimenemisen mahdollisuuksia. Työryhmän edustajat sanoivat tekevänsä kaikkensa, jotta asia etenisi ja kertoivat, että monia erilaisia mahdollisuuksia on mietitty.

- Mitään keinoa asian eteenpäinviemiseksi ei suljeta pois, Männistö sanoi.

Hän totesi myös, ettei ole itsestään selvää, että laki menisi läpi, vaikka yli 100 allekirjoittajaa saataisiin sen taakse.

Kansanedustaja Silvia Modigin mukaan kaikki Vasemmistoliiton edustajat ovat lakialoitteen takana, samoin kahden edustajan Vasenryhmä (Mustajärvi, Yrttiaho). Myös kaikki vihreät tukevat Oras Tynkkysen mukaan aloitetta.

SDP:stä enemmistön uskotaan tukevan lakia, ja Kokoomuksessa tilanne saattaa olla Männistön mukaan ”fifty-fifty”.

Työryhmästä puuttui Perussuomalaisten, keskustan ja kristillisdemokraattien edustus, vaikka mukaan oli pyydetty. Männistö toteaa, että näissäkin puolueissa on lakiehdotuksen kannattajia.

Lue myös: Lakialoite sukupuolineutraaliksi avioliittolaiksi valmistui