Katolisten vaikuttajien avoin kirje: Paavi Franciscus on harhaoppinen

Paavi Franciscus Malmössä reformaatiojuhlassa

Joukko katolisen maailman tunnettuja teologeja, filosofeja, muiden alojen asiantuntijoita ja maallikkovaikuttajia on julkaissut katoliselle piispainkokoukselle osoitetun laajan avoimen kirjeen, jossa väitetään paavi Franciscuksen olevan harhaoppinen.

Avoimen kirjeen tiivistelmä on täällä. Koko kirje on päivätty 30. huhtikuuta.

Nyt julkistetussa avoimessa kirjeessä tyytymättömyyden ydin on siinä, että Franciscuksen arvioidaan opettavan harhaoppisesti ja kieltävän katolisen opetuksen avioliitosta, seksuaalisuudesta, moraalilaista, armosta ja syntien anteeksi antamisesta.

Näiden opinkohtien rikkomisen katsotaan avoimessa kirjeessä kytkeytyvän siihen suopeuteen, jolla Franciscus on allekirjoittajien mielestä suhtautunut piispoihin ja muihin pappeihin, jotka ovat syyllistyneet "seksuaalisiin synteihin ja rikoksiin". Tällaisina kirje mainitsee aiemman kardinaalin Theodore McCarrickin, joka on suojellut näihin synteihin syyllistyneitä pappeja sekä jo poisnukkuneen kardinaali Godfried Danneelsin.

Tällaisten katolisesta opetuksesta ja moraalista poikenneiden pappien "suojelun" ja "suosimisen" arvioidaan avoimessa kirjeessä olevan osa paavi Franciscuksen harjoittamaa kirkon sisäistä politiikkaa. Vähintäänkin sen katsotaan "olevan todiste epäuskosta katolisen opetuksen totuuksiin näissä asioissa".

Allekirjoittajien mielestä harhaoppista paaviutta ei voida hyväksyä tai peitellä vielä suuremman pahan välttämiseksi. Harhaoppisuus iskee kirkon perustuksiin ja se täytyy oikaista, avoin kirje vaatii.

Franciscusta arvostelleita kannanottoja julkaistu ennenkin

Koko avoimen kirjeen taustalla on jo joitakin vuosia jatkunut tyytymättömyys paavin eräisiin kannanottoihin ja linjauksiin. Yksi niistä on perhe- ja avioliittokysymyksiin keskittyvä apostolinen kehotuskirje Amoris laetitia ("Rakkauden ilo"), joka herätti jo tuoreeltaan vuonna 2016 katolisen kirkon sisällä suurta ja jakavaa huomiota.

Asian ytimessä oli Amoris laetitian kohta, jossa traditionaalisen katolisen opetuksen vastaisesti raotettiin ovea sille, että eronneet ja uudelleen (ei-kirkollisesti) avioituneet katolilaiset päästettäisiin ripittäytymään ja ehtoolliselle. Ehtoolliselle osallistuvan tulee katolisen opetuksen mukaisesti olla "armon tilassa". Tästä syystä kaikkein vakavimmista synneistä on ripittäydyttävä ennen ehtoollista.

Lopuksi nyt julkistetussa avoimessa kirjeessä todetaan, että vaikka tämä avoin kirje on "harvinainen, jopa kirkkohistoriallinen", kirkon omassa kanonisessa laissa todetaan uskovilla olevan "oikeus ja todella joskus jopa velvollisuus" ilmaista kirkolliselle viralle oma näkemyksensä asioista, jotka vaikuttavat kirkon hyvään.

Avoimen kirjeen allekirjoittajista mahdollisesti kuuluisimpia ovat dominikaani-isä Aidan Nichols sekä professori John Rist. Molemmat ovat englanninkielisen katolisen maailman tämän hetken tunnetuimpia teologeja.

Ennen tätä kirjettä julkisuuteen on tullut kaksi paavi Franciscusta arvostellutta kannanottoa. Ensimmäinen niistä julkaistiin vuonna 2016 ja toinen, peräti 14 000 ihmisen allekirjoittama vetoomus vuonna 2017.

Nyt julkaistu avoin kirje on kuitenkin astetta kriittisempi kuin edelliset. Niissä ei haluttu ottaa kantaa siihen, ymmärsikö paavi Franciscus levittävänsä harhaoppeja.

Kuva: Olli Seppälä. Paavi Franciscus Malmössä Ruotsissa 2016.

Lue myös:

The Guardian: Paavi Franciscus on kirkossaan joillekuille maailman vihatuimpia miehiä

Katolisen kirkon konservatiivit syyttävät paavia harhaopista – ottanut vaikutteita Lutherista

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.