KD Nuorten kannanotto: Kirkollisvero pois, tilalle hyväntekeväisyysvero

Klaukkalan kirkon torni ja risti Nurmijärvellä

Kristillisdemokraattien nuorisojärjestö KD Nuoret antoi vuosikokouksessaan kannanoton, jonka mukaan kirkollisverosta tulisi luopua. Tilalle halutaan kaikilta veronmaksajilta maailmankatsomuksesta riippumatta kannettava hyväntekeväisyysvero.

KD Nuorten mielestä verotuksellisesti ei ole perusteltua asettaa eri vakaumuksia eriarvoiseen asemaan keskenään. Hyväntekeväisyysvero olisi KD Nuorten kaavailun mukaan samansuuruinen kuin nykyinen kirkollisvero, noin 1,5 prosenttia. Veronmaksaja voisi tämän veron osalta itse päättää, kenelle osuus menee. Valinnan voisi tehdä hyväksyttyjen uskonnollisten yhteisöjen, hyväntekeväisyysjärjestöjen tai korkeakoulujen välillä. Poliisihallitus ylläpitäisi ja päivittäisi listaa hyväksytyistä järjestöistä, sekä valvoisi järjestöjen rahankäyttöä verovarojen ja hyväntekeväisyystyön osalta.

Kannanoton mukaan osuus olisi mahdollista jakaa useamman järjestön välillä ja tahot voisivat halutessaan katsoa kohdistetun veron jäsenmaksuksi. Mikäli veronmaksaja ei valitsisi mitään, osuus menisi valtiolle, joka käyttäisi sen hyväntekeväisyyteen ja kehitysapuun.

Kokonaan uusi vero ei raunioittaisi evankelis-luterilaisen tai ortodoksiseen kirkon taloutta, kannanotossa arvioidaan. Siirtymävaiheessa veronmaksajan hyväntekeväisyysvero kohdistuisi automaattisesti omaan kirkkoon siihen asti, kunnes hän ilmoittaa toisin.

Hyväntekeväisyysvero lisäisi vastuuta ja vapautta verojen käyttämisestä, edesauttaisi kolmannen sektorin toimintaa ja loisi kannustimia järjestöille edistää näkyvällä tavalla yhteiskunnallista hyvinvointia, uskovat KD Nuoret.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.