KD:n Jääskeläinen huolestui uskonnon asemasta

Kansanedustaja Jouko Jääskeläinen (kd) on jättänyt eduskunnassa kirjallisen kysymyksen siitä, kuinka oman uskonnon opetus voidaan turvata. Tällä Jääskeläinen viittaa ehdotuksiin evankelis-luterilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen sulauttamisesta. Hänen mukaansa tärkeää olisi kummankin oppiaineen omaperäisyyden säilyttäminen.

Jääskeläinen kirjoittaa, että elämänkatsomustiedon ja uskonnon opetuksen yhdistämistä on kokeiltu joissakin kunnissa. Lisäksi eräät asiantuntijat ovat ilmaisseet ajatuksensa elämänkatsomustiedon ja uskonnon sulauttamisesta toisiinsa.

"Tämä epävarmuuden lisääminen oman uskonnon opetuksen aseman säilymisestä saattaa pidemmällä aikavälillä vaikuttaa sekä opettajien että opetuksen asemaan. Siirtymällä oman uskonnon opetuksesta yleiseen uskontotietoon menettäisimme samalla jotakin olennaista siitä yhteisöllisyydestä ja yli sukupolvien menevästä jakamisesta ja kokemuksellisuudesta, joka suomalaiseen elämänmenoon oleellisesti liittyy", Jääskeläinen toteaa.