Kevan kysely: Kirkon työ innostaa – ongelmana epäasiallinen kohtelu työpaikoilla

työ, työttömyys, kirkossa töissä, työhyvinvonti

Kirkon työntekijöistä yli 90 prosenttia pitää työtään tärkeänä ja merkityksellisenä. Neljä viidestä kokee työssään työn iloa ja innostusta. Lähes yhtä suuri joukko on valmis suosittelemaan työnantajaansa.

Tiedot käyvät ilmi Kevan eli julkisoikeudellisen eläkelaitoksen Julkisen alan työhyvinvointi -kyselytutkimuksesta, jonka kohteena olivat evankelis-luterilaisen kirkon, kunta-alan ja valtion työntekijät. Kirkko on ollut tutkimuksessa mukana vuodesta 2014 alkaen. Kirkon työntekijöistä kyselyyn vastasi noin 500 henkilöä, joista esimiesasemassa olevia oli 121. Kirkon alan vastaajista naisia oli 78 prosenttia.

Henkinen työkyky on heikentynyt hieman

Kirkon työntekijöiden fyysisessä työkyvyssä ei ole kyselyn mukaan tapahtunut viime vuosina muutoksia. Vain noin kuusi prosenttia kokee, ettei heidän fyysinen työkykynsä ole hyvä. Sen sijaan henkinen työkyky koetaan nyt keskimäärin hivenen heikommaksi kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä tutkimuksessa.

Kirkon työntekijöistä noin neljä viidestä kokee, että heidän osaamisensa suhteessa työn vaatimuksiin on sopiva. Työpaikoilla suhtaudutaan myönteisesti osaamisen kehittämiseen. Yli 70 prosenttia vastaajista ilmoitti työnantajan kannustavan ammatilliseen kehittymiseen. Näin kokevien määrä on kasvanut hieman vuosista 2014 ja 2016.

Ilmapiiriä pitää työyhteisössään hyvänä tai erinomaisena 62 prosenttia vastaajista, ja 75 prosenttia katsoo voivansa luottaa ihmisiin työyhteisössään. Epäasiallista kohtelua työyhteisössään on vuoden aikana kokenut kuitenkin joka kolmas työntekijä. Useampi työntekijä kertoi nyt joutuneensa työtovereiden tai esimiehen kiusaamaksi tai muutoin epäasiallisen kohtelun kohteeksi kuin edellisvuosien tutkimuksissa. Ongelmia ilmenee erityisesti hallinto- ja toimistotehtävissä.

Kirkon henkilöstöstä hieman useampi kuin joka kymmenes oli kohdannut työssään väkivaltaa tai sen uhkaa. Tapaukset jakautuivat tasaisesti eri ammattialoille.

Kaksi kolmesta kirkon alan työntekijästä on edelleen tyytyväinen esimieheensä, pitää hänen toimintaansa tasapuolisena ja oikeudenmukaisena sekä saa tukea ja apua esimieheltään sitä tarvitessaan.

Työtehtäviin on riittävästi aikaa vain puolella kirkon henkilöstöstä

Nuorista 18–29-vuotiaista työntekijöistä 80 prosenttia ajatteli, että heillä on hyvät voimavarat kohdata muutoksia ja uusia haasteita. Yli 55-vuotiaista työntekijöistä näin koki vain 57 prosenttia. Kokemus omista voimavaroista on hieman heikentynyt kirkon töissä sitten vuoden 2016.

Kirkon alalla erityisesti hallinto- ja toimistotyöntekijöistä yhä harvempi koki nyt voivansa vaikuttaa työhönsä. Kokemus vaikuttamismahdollisuuksista oli vähentynyt 17 prosenttiyksikköä kahden vuoden takaisesta. Tässä voi piillä vaaroja, sillä vaikutusmahdollisuuksien on todettu suojaavan henkilöstön terveyttä ja ehkäisevän liiallista työkuormitusta.

Kirkon aloilla on lisääntynyt kokemus siitä, että työtehtäviin ei ole riittävästi aikaa. Henkilöstöstä vain 52 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä on riittävästi aikaa saada työnsä tehdyksi. Toissa vuonna vielä 61 prosenttia kirkon alan vastaajista tunsi, että aikaa on riittävästi.

Kirkon työmarkkinalaitos pitää työhyvinvoinnin kehityksen seuraamista tärkeänä. Se hyödyntää tutkimustuloksia edunvalvonta- ja neuvottelutoiminnassaan sekä Kirkon työelämä 2020 -ohjelmassa (Kirteko), jolla tuetaan seurakuntien työelämän kehittämistyötä yhdessä kirkon pääsopijajärjestöjen kanssa. Kirkon työmarkkinalaitoksen mukaan henkilöstön hyvinvointi on tuloksellisen toiminnan edellytys.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös Kotimaa Pron kirkon eri työalojen työhyvinvointiin pureutuneet jutut:

Emännän työssä kuormittuvat hauikset ja hoksottimet

Leena Mäki: "Suntio on vähän kuin kotiäiti: katsoo, että kaikki sujuu ja paikat on kunnossa"

Kanttorin työssä pitää suojella luovuutta ja pyhittää vapaapäivät

Diakoniatyö on sirpaleisuuden sietoa − "Parasta on suora palaute asiakkailta"

Seurakuntasihteeri Lappeenrannasta: "Nauraminen on sallittua myös töissä"

Nuorisotyö ei ole hengailua: Kun on selkeät suunnitelmat, niistä voi myös poiketa

Lapsityönohjaaja Huittisista: "Rajaaminen auttaa jaksamaan" – Lue myös työhyvinvointivinkit!

Saharan hiekka, liikenteen vaarat ja kulttuurierot kuormittavat lähetystyöntekijää

Turvallisuusalan opit toimivat myös seurakunnissa – "Työpaikkakiusaamiseen on puututtava aina"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.