Kipan palvelumaksuihin alennusta – kriitikot mukaan kehittämään järjestelmää

Kirkon palvelukeskus, KIPA. Oulu. 10.3.2014

Seurakunnille talouspalveluja tuottavan Kirkon palvelukeskuksen eli Kipan talous tasapainottunee ensi vuonna, Kirkkohallituksesta kerrotaan. Kirkon keskusrahaston kirkolliskokoukselle esittelemän talousarvion mukaan Kipan suunniteltu toimintakate on vuosina 2018–2020 nolla euroa.

Kustannussäästöt mahdollistavat myös palvelumaksujen alentamisen. Seurakuntien kipalasku olisi laskemassa 750 000 eurolla eli kahdeksalla prosentilla. Samaan aikaan palvelumaksuja myös uudistetaan niin, että osa seurakuntien maksuosuudesta määrittyisi seurakuntien koon mukaan. Tähän mennessä palveluita on laskutettu suoritteiden perusteella.

– Uuden hinnoittelumallin luomisessa on haaste. Haluaisimme luoda mallin, jossa kaikki asiakkaat saisivat noin kahdeksan prosentin alennuksen nykyisiin palvelumaksuihin verrattuna, ja tämä on vaikea tehtävä. Olemme kuitenkin pääsemässä kohtuullisen hyvään lopputulokseen, asiaa esitellyt kirkkoneuvos Leena Rantanen kertoi kirkolliskokoukselle viime viikolla.

Kipaa kritisoineet mukaan järjestelmän kehittämiseen

Kipan järjestelmät ja toiminta ovat herättäneet vahvaa kritiikkiä seurakuntien työntekijöiltä. Lokakuussa Kirkkohallitukselle toimitettiin joukko vaatimuksia järjestelmien kehittämiseksi. Kannanoton oli allekirjoittanut 65 johtavaa viranhaltijaa 39:stä eri seurakunnasta.

Rantanen kommentoi kirkolliskokouksessa kannanottoa huolellisesti laadituksi. Hän kertoi, että Kipaa kehitetään tulevaisuudessa yhteistyössä seurakuntien kanssa.

– Kipaan on perustettu kolme erisuuruisten seurakuntien asiakasryhmää, ja näihin asiakasryhmiin tulevat mukaan myös osa tämän kirjeen allekirjoittajista. Näin saadaan aikaan yhteinen näkemys asioista, Rantanen totesi.

Kuva: Jaani Föhr. Kirkon palvelukeskuksen toimitilat Oulussa.

Lue myös:

Kipan johtaja suhtautuu kannanottoon myönteisesti: Kipaa tulisi kehittää seurakuntien kanssa

65 kirkkoherraa ja talousjohtajaa tyrmäävässä kannanotossa: Kipan toimissa vakavia puutteita