Kirkko ja kaupunki: Kirkon jäsentietojärjestelmä ei tunnista samaa sukupuolta olevien avioliittoja

Keskurekisteri

Väestötietojärjestelmä ja kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjuri vaihtavat tietoja automaattisesti, mutta tieto samaa sukupuolta olevan parin kirkollisesta vihkimisestä pitää kierrättää maistraatin kautta, kertoo pääkaupunkiseudun seurakuntien Kirkko ja kaupunki -lehti.

Väestötietojärjestelmä tunnistaa samaa sukupuolta olevien avioliitot, mutta koska kirkko ei ole tehnyt päätöstä samaa sukupuolta olevien parien kirkollisista vihkimisistä, tietoa niistä ei pysty syöttämään Kirjuriin. Vihkineen papin pitää siis ilmoittaa tieto heistä suoraan maistraattiin. Sieltä tieto lähetetään kirkolle.

Viime viikolla julkisuuteen levisi toimittaja Samuli Suopään verkkokolumnista käsitys, että Oulussa maistraatti ilmiantaisi sateenkaaripareja vihkineitä pappeja kirkolle. "Havaitessaan homohäät väestötietoja herkeämättä seuraava kirkkoherra tai seurakuntien keskusrekisterin johtaja soittaa maistraattiin ja pyytää tiedon siitä, kuka parin on vihkinyt. Oulun maistraatista näitä ei edes tarvitse erikseen pyytää, sillä Oulussa ystävällinen viranomainen itse ilmiantaa homoparin vihkineen papin kirkolle", Suonpää kirjoitti Kirkko ja kaupungissa.

Oulun seurakuntayhtymä ja Pohjois-Suomen maistraatti ovat kiistäneet väitteet. Pohjois-Suomen maistraatti ilmoitti tiedotteessaan, että Suonpään väite on virheellinen, sillä maistraatti ei oma-aloitteisesti ilmoita vihkijän tietoja seurakunnalle.

"Maistraatti voi seurakunnan erikseen tekemästä pyynnöstä luovuttaa tietoja, joita seurakunta tarvitsee oman jäsentietojärjestelmänsä ylläpitoon siten kuin siitä erikseen säädetään. Tässä samassa yhteydessä seurakunta saa tietoonsa myös tiedon vihkijästä ja voi varmistaa papin vihkimisoikeuden ja sen, ovatko edellytykset kirkolliseen vihkimiseen täyttyneet", tiedotteessa sanotaan.

Myös Oulun seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Niilo Pesonen kommentoi asiaa tiedotteessa. Pesonen korosti, että kirkossa noudatetaan hyvin tarkasti tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja kunnioitetaan yksityisyyden suojaa.

”Nyt esiin nostettu asia on selvitetty jo vuosi sitten, ja silloin todettiin, että vihkimistä koskevien tietojen luovuttaminen maistraatista seurakunnalle perustuu kirkon jäsentietojärjestelmän pitämiseen ajan tasalla. Seurakunta pyytää tiedot aina tapauskohtaisesti. Tietojen päivittäminen koskee vihkimisen ohella myös kasteita, nimenmuutoksia jne. Tässä ei ole kyse pappien toiminnan valvomisesta, vaan kirkon jäsentietojärjestelmän päivittämisestä ja sitä koskevien tietojen tarkistamisesta", Pesonen sanoi.

Vantaan keskusrekisterin johtaja Emilia Launonen sanoo Kirkko ja kaupungin haastattelussa, että kirkon jäsenkirjanpidon tehtäviin ei kuulu vihkimisiä suorittaneiden pappien tietojen kysely maistraatista.

– Kun rekisteröitäväksi tuodaan samaa sukupuolta olevien kirkollinen vihkiminen, asiasta ilmoitetaan sen seurakunnan kirkkoherralle, jonka palveluksessa vihkimisen toimittanut pappi työskentelee. Kirkkoherran harkinnassa ovat mahdolliset toimenpiteet, Launonen toteaa Kirkko ja kaupungissa.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.