Kirkko laati tavoitteet hallitusohjelmalle – lapsiperheet ja ääri-ilmiöt huolenaiheina

Kirkko on laatinut tavoiteohjelman eduskuntavaalien jälkeen valittavalle hallitukselle. Kirkkohallitus hyväksyi kirkon esitykset tulevan hallituksen ohjelmaan täysistunnossaan tänään 20. tammikuuta.

Kirkon keskeiset tavoitteet liittyvät lapsiperheiden arkeen, ilmastomuutoksen hillitsemiseen sekä ääri-ilmiöiden torjuntaan.

Kirkko haluaa, että hallitus laatii toimenpideohjelman lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi. Taloudellinen eriarvoisuus näkyy lasten ja nuorten arjessa. Kasvavat tuloerot johtavat pahimmillaan lasten syrjäytymiseen. Kirkko esittää lisäksi moniammatillista mallia pienten lasten perheiden auttamiseksi kriisitilanteissa.

Vapaaehtoistyötä pitää tukea muun muassa purkamalla käytäntöjä, jotka ovat vapaaehtoistyötä tekeville taloudellisesti epäedullisia. Kirkko perää myös maaseudun elinvoimaisuuden turvaamista.

Ilmastonmuutos ja uskonnonvapaus huolettavat

Kirkon esityksessä muistutetaan, että ilmastonmuutoksesta kärsivät eniten heikoimmassa asemassa olevat maat ja ihmiset. Kirkko vaatii, että hallituksen tulee edistää sitovan, kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä ja aikatauluttaa kasvihuonekaasujen päästövähennykset.

Kirkko liittyy kehitysyhteistyöjärjestöjen tavoitteeseen nostaa kehitysyhteistyön määrärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta vuoteen 2025 mennessä.

Lisäksi hallitusohjelmaesityksessä kiinnitetään huomiota vankien ja turvapaikanhakijoiden uskonnonvapauden toteutumiseen. Kirkko on huolissaan uskonnollisen vainon huomioimisesta turvapaikkapäätöksissä ja edellyttää, että hallitus selvittää asiaa koskevan sääntelyn ja ohjeistuksen ajantasaisuuden. Kirkko esittää myös pakolaiskiintiön nostamista. Turvapaikka- ja kotoutumisprosessissa on huolehdittava uskonnonvapauden toteutumisesta. Samoin vankilasielunhoidon resurssit on turvattava.

Tavoitteissa otetaan kantaa myös väkivaltaisten ääri-ilmiöiden voimistumiseen. Kirkko toivoo hallitukselta tukea viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen yhteistyölle ääri-ilmiöiden torjumiseksi.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kertoo, että hallitusohjelmaesityksen teemat nousevat seurakuntien arjesta.

– Kirkon esitykset perustuvat seurakuntien toiminnasta nousseisiin kokemuksiin. Kirkolla on laaja kosketuspinta suomalaisten arkeen mm. diakonia-, nuoriso- ja lapsityön kautta. Ihmisten arkeen ja arvoihin liittyvät kysymykset sopivat hyvin kirkon yhteiskunnallisiin puheenvuoroihin, Keskitalo sanoo.

– Esimerkiksi lapsiperheiden köyhyyden esiin tuominen on seurakuntatyöstä nouseva teema. Kirkko ei ole vain kansallinen, vaan globaali kirkko. Tämä tuo kirkon agendalle myös maailmanlaajoja kysymyksiä ilmastosta, kehitysyhteistyöstä ja uskonnonvapaustilanteesta.

Ohjelma on syntynyt kirkkohallituksen eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä.