Kirkkohallituksen EU-rahoitusopas on ilmestynyt: Informoidu! Inspiroidu! Toimi!

Kirkkohallituksen uusi EU-rahoitusopas informoi kirkon toimijoita EU-rahoitusmahdollisuuksista, inspiroi hakemaan EU-rahoitusta ja neuvoo, miten toimia, jotta hankeidea kehittyy konkreettiseksi EU-hankkeeksi. Oppaassa on esimerkkejä toimivista EU-hankkeista Suomesta, Ruotsista, Saksasta, sekä muista EU-maista.

Euroopan unioni myöntää jäsenmaissaan rahoitusta erityyppisiin EU-projekteihin. Myös hiippakunnat, seurakunnat, kirkon keskushallinto ja kristilliset järjestöt voivat hakea EU-rahoitusta niin osaamisen kehittämiseen ja nuorisovaihtoon kuin sosiaalisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien auttamiseenkin.

Rahoitusta myönnetään projekteille, jotka auttavat EU:ta toteuttamaan unionin keskeisiä poliittisia tavoitteita ja yhteisiä perusarvoja kuten: rauha ja vakaus, yhteenkuuluvuus, tasa-arvo, taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä eurooppalainen identiteetti ja kulttuurinen monimuotoisuus.

EU-rahoitusoppaan liitteenä on luettelo, jossa esitellään kirkolle tärkeimmät EU-rahoitusohjelmat ja neuvotaan, mistä löytyy lisätietoa.

EU-tuen saamisen tärkein lähtökohta on hyvä ja innovatiivinen hankeidea, joka sovitetaan oikeaan EU-ohjelmaan ja kehitetään konkreettiseksi EU-hankkeeksi, joka edistää Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden toteutumista.

Eurooppa 2020 -strategialla on viisi yleistavoitetta: työllisyyden parantaminen, tutkimuksen ja kehityksen tukeminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävä energiahuolto, koulutuksen tukeminen sekä taistelu köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan.

Lataa opas itsellesi: Informoidu! Inspiroidu! Toimi! - EU-rahoitusopas (pdf). Täältä puolestaan löytyy rahoitusohjelmakauden 2014 - 2020 ohjelmaluettelo (pdf).

Lisätietoja seurakunnille antaa EU-lakimies Lena Kumlin (lena.kumlin@evl.fi), puh. 050 430 3953