Kirkkohallitus: Avioliiton poikkeusluvista luovuttava ja avioliiton solmimisikärajaksi 18 vuotta

Häääkimppu

Kirkkohallitus antoi istunnossaan keskiviikkona oikeusministeriölle lausunnon alaikäisten henkilöiden avioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta. Lausunnon mukaan poikkeuslupamenettelystä tulisi luopua ja avioliiton solmimisen ikärajan tulisi jatkossa olla 18 vuotta.

Kirkkohallitus katsoo, että lainsäädännön tehtävänä on ensisijaisesti ennaltaehkäistä lapsiavioliittojen syntymistä. Lapsen edun turvaamiseksi avioliiton solmimisen ikärajan tulisi olla 18 vuotta ilman mahdollisuutta saada poikkeuslupaa avioliiton solmimiseen alaikäisenä, lausunnossa todetaan.

Kirkkohallituksen mukaan avioliiton solmimisen ikärajan asettaminen 18 vuoteen olisi johdonmukaista, sillä Suomen oikeusjärjestelmässä henkilö saa täyden itsemääräämisoikeuden ja oikeustoimikelpoisuuden 18-vuotiaana. Avioliiton solmimisen ikärajan asettaminen samaan ikään on keino suojella alaikäistä ja osaltaan varmistaa lapsen oikeutta lapsuuteensa, lausunnossa sanotaan.

"Jos valmistelussa kuitenkin päädyttäisiin säilyttämään poikkeuslupamenettely, laissa tulisi säätää luvan myöntämiselle ehdoton alaikäraja. Alaikärajan tulee olla vähintään 16 vuotta, joka on jo voimassa olevassa rikoslaissa säädetty suojaikärajaksi. Lisäksi tulee kiinnittää huomiota alaikäisen kuulemismenettelyyn lupaa myönnettäessä", kirkkohallitus sanoo tiedotteessaan.

Kirkkohallitus toteaa, että lapsiavioliittojen ehkäisemiseksi myös ulkomailla solmittujen avioliittojen tunnustamisen edellytyksenä tulisi olla kaksi lähtökohtaa. Ensinnäkin, että avioliitto on solmittu 18-vuotiaana. Toiseksi, että alaikäisten ulkomailla solmimien avioliittojen tunnustamiselle asetetaan sama ehdoton alaikäraja, joka on Suomen oikeusjärjestelmässä hyväksytty lapsen suojaikäraja eli 16 vuotta. Tätä nuorempana solmittua avioliittoa pidettäisiin mitättömänä.

Kirkkohallituksen mukaan avioliittoja tunnustettaessa olisi käytettävä tapauskohtaista harkintaa. Olisi tärkeää varmistaa, että haavoittuvassa asemassa olevan etu voidaan turvata ja selvittää alaikäisenä avioliiton solmineen oma tahtotila.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Arkistojuttu: Poliittiset nuorisojärjestöt kampanjoivat täyskieltoa alle 18-vuotiaiden avioliitoille

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.