Kirkkohallitus esittää seurakunnille ja järjestöille ylimääräistä pandemiarahaa

Kirkkohallitus esittää, että kirkon yhteisen toiminnan avustusosaan lisätään neljä miljoonaa euroa, joka käytettäisiin seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen taloudelliseen tukemiseen koronaviruspandemiasta selviytymisessä.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi asian 9.6. Seuraavaksi esitystä käsittelee kirkolliskokouksen talousvaliokunta.

Avustus kohdistettaisiin seurakunnille, jotka ovat nimenomaan koronapandemian seurauksena menettäneet merkittävästi verotulojaan ja kirkollisille järjestöille, joiden toimintaedellytykset ovat huomattavasti heikentyneet.

Suurin osa kirkkohallituksen määrärahasta, noin kolme miljoonaa euroa, on tarkoitus jakaa harkinnanvaraisina avustuksina seurakunnille. Pienempi osa, noin miljoona euroa, jaettaisiin kirkollisille järjestöille.

– Jos kirkolliskokous hyväksyy talousarvion muutosesityksen, kirkkohallituksen täysistunto vahvistaa tukipaketin myöntöperiaatteet ja taloudellisten vaikutusten arvioinnissa käytettävät mittarit. Tavoitteena on, että täysistunto jakaa avustukset vuoden 2020 loppuun mennessä, kirkkoneuvos Leena Rantanen kommentoi Kotimaa24:lle.

Rantanen pitää mahdollisena, että kaikki taloudelliset vaikutukset eivät riittävältä osin ole selvillä vielä kuluvan vuoden aikana.

– Tässä tapauksessa avustuksia voitaneen myöntää myös vuonna 2021.

Avustus on menolisäys, ja sen seurauksena Kirkon keskusrahaston ylijäämä pienenee.

Seurakunnille lisärahaa myös valtiolta

Kirkkohallituksen esittämän avustuksen lisäksi valtion lisätalousarvioesityksessä esitetään evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkolle yhteensä 4,5 miljoonan euron ylimääräistä tukea koronaviruspandemian vuoksi saamatta jäävien verotulojen kattamiseksi.

Lisäbudjetissa valtion avustus kohdistuisi erityisesti evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien diakoniatoimintaan. Valtionavustukset jaettaisiin seurakuntien kesken laskennallisin perustein suhteutettuna seurakunnan alueella olevan kunnan tai kuntien väkilukuun.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Koronakriisi saattaa haukata kirkollisverosta viisi prosenttia