Kirkkoherra Juha Rintamäki valittiin Helsingin seurakuntayhtymän johtajaksi

20171011 HELSINKI Lauttasaaren kirkkoherra Juha Rintamäki KUVA ©Riitta Supperi / Keksi

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Lauttasaaren seurakunnan kirkkoherran Juha Rintamäen Suomen suurimman seurakuntayhtymän johtajaksi kokouksessaan torstaina 12.10. Valinta puhutti julkisuudessa jo ennen kuin sitä oli edes tehty. Aiheesta käytiin myös kokouksessa paljon keskustelua. Yhtymänjohtajaksi esitettiin Rintamäen lisäksi Haagan kirkkoherraa Marja Heltelää. Rintamäki voitti äänestyksen äänin 47–37.

Valinta koskee ajanjaksoa 1.11.2017–31.12.2018. Kyseessä on kausi, joka kirkkoherra Teemu Laajasalolta jää yhtymänjohtajana hoitamatta, kun hän siirtyy Helsingin hiippakunnan piispaksi.

Helsingissä seurakuntayhtymän johtajaksi valitaan kahden vuoden määräajaksi joku kirkkoherroista tai yhteisten yksiköiden johtajista. Johtajan tehtävä on osa-aikainen, ja sitä hoidetaan oman viran ohella, eli Rintamäki jatkaa edelleen myös Lauttasaaren kirkkoherrana.

Rintamäki on tällä hetkellä Helsingin seurakuntien yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja, joka ei hallinnon johtosäännön mukaan kuitenkaan voi toimia seurakuntayhtymän johtajana. Rintamäen on siis erottava puheenjohtajan tehtävästä. Uuden yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan nimittää tuomiokapituli.

Valintaa koskeva kritiikki kohdistui ennen kaikkea tapaan, jolla valintaa lähdettiin viemään eteenpäin. Asiaa on käsitellyt Kirkko ja kaupunki.

Kuva: Riitta Supperi