Kirkolliskokoukseen ja hiippakuntavaltuustoihin pyrkivien ehdokasgalleria avattu

ehdokasgalleria kirkolliskokousvaalit

Vaalikuume kirkon piirissä on hiljalleen nousemassa. Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit ovat edessä 11.2.

Pappis- ja maallikkojäsenet ja pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain pidettävillä suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Äänioikeutettuja ovat papisto sekä seurakuntien luottamushenkilöt.

Kuhunkin hiippakuntavaltuustoon valitaan 14 maallikkojäsentä ja seitsemän pappisjäsentä. Kirkolliskokoukseen puolestaan valitaan hiippakunnista yhteensä 96 edustajaa. Heistä 32 on pappeja ja 64 maallikoita.

Tiedot molempien vaalien ehdokkaista ja valitsijayhdistyksistä löytyvät nyt netistä. Kirkon viestinnän toteuttama ehdokasgalleria avattiin keskiviikkona 8.1.

– Palvelu on käytössä nyt toista kertaa. Ehdokasgalleria rakennettiin vuoden 2016 vaaleihin, ja olemme nyt jonkin verran modernisoineet sitä, kertoo Kirkon viestinnän verkkopalvelutuottaja Aku Sonninen.

Galleria tarjoaa ehdokkaille viestintäkanavan, jossa kaikki pääsevät tasapuolisesti kertomaan itsestään ja valitsijayhdistyksestään.

– Haluamme tällä tarjota läpinäkyvyyttä kaikille vaaleista kiinnostuneille.

Sonninen toteaa, että ehdokkailta tullut palaute palvelusta on ollut pääosin positiivista. Pieniä teknisiä ja viestinnällisiä ongelmia on ilmennyt. Esimerkiksi muutamien hiippakuntien osalta ehdokkaiden tietoja ja kuvia vielä puuttuu.

– Työskentelemme nyt sen eteen, jotta kaikkien halukkaiden tiedot saataisiin pikaisesti palveluun.

Aku Sonnisen mukaan kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit ovat kaikkien kirkollisten vaalien tapaan viestinnällisesti haastavat.

– Teemme pienellä joukolla niin paljon kuin mahdollista. Tuomiokapituleissakin on aina kova kiire vaalien aikana. Toki aina voisi viestiä enemmän ja muistutella ehdokkaita mutta elämän realiteetit täytyy tunnustaa.

Sonninen on ollut mukana toteuttamassa muutamien vaalien viestintää. Hän on huomannut sen, että valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa vastaaminen vaalikoneisiin on hieman yleisempää kuin kirkollisissa.

– Ehdokkaat ovat eri vaaleissa profiililtaan ehkä hieman toisenlaisia.

Äänestysprosentit eivät kirkollisissa vaaleissa nouse kovin korkeiksi. Aku Sonninen uskoo, että nettiin avattu ehdokasgalleria ei ainakaan vähennä helmikuisten kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalien äänestysintoa.

– Pyrimme pienellä panostuksella saamaan aikaan mahdollisimman suuren vaikutuksen.

Kuva: Kuvakaappaus Ehdokasgalleriasta Oulun hiippakunnan maallikkoehdokkaiden kohdalta.