Kirkon akateemiset moittii lakiesitystä – sysäisi työaikalain ulkopuolelle uusia kirkon työntekijäryhmiä

kalenteri, päsiäinen 2016

Hallituksen esitys työaikalaiksi rikkoo uskonnollisen työn osalta EU-direktiiviä, katsoo Kirkon akateemiset AKI kannanotossaan. Työmarkkinajärjestön mukaan työaikalain ulkopuolelle jäisivät kaikki uskonnollisia tehtäviä suorittavat työntekijät. Nykyisen lain mukaan työaikalain ulkopuolella ovat ainoastaan uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät.

Kirkon akateemiset toteaa, että EU:n työaikadirektiivi antaa jäsenvaltioiden säätää työaikalain ulkopuolelle uskonnollisen työn osalta ainoastaan uskonnollisia toimituksia suorittavat työntekijät, ei muita työntekijäryhmiä. Nyt esitetty uskonnollista työtä koskeva soveltamisalapoikkeus olisi merkittävästi tätä laajempi.

Uskonnollisella toimituksella tarkoitetaan julkisesti suoritettavaa jumalanpalvelusta tai uskonnollista toimitusta, Kirkon akateemiset huomauttaa. Englanniksi tämä on EU-direktiivissä ilmaistu termillä "religious ceremonies". AKI:n mukaan termi ei tarkoita mitä tahansa uskonnollista tehtävää, kuten yksityistä sielunhoitoa, uskonnollista kasvatusta, diakoniaa tai muuta vastaavaa.

Nykyisen työaikalain perusteluiden mukaan uskonnollisia toimituksia suorittavia työntekijöitä ovat uskonnollisia toimituksia suorittava seurakuntapapisto ja kanttorit. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa tämä tarkoittaa itsessään jo lähes 3 000 viranhaltijaa, järjestö toteaa.

Työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisi tuhansia työntekijöitä nykyistä enemmän

Jos esitys uudeksi työaikalaiksi hyväksyttäisiin sellaisenaan, työaikalain soveltamisen ulkopuolella olisivat Kirkon akateemisten mukaan suoraan lain nojalla lisäksi seurakuntien erityistehtävien papisto – kuten sairaalapapit ja oppilaitospapit –, diakoniatyöntekijät, nuorisotyöntekijät ja varhaiskasvatuksen viranhaltijat. Yhteensä työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisi 2 500–3 000 viranhaltijaa enemmän kuin nyt.

Lisäksi työaikalain soveltamisen ulkopuolelle jäisivät kaikki hengellistä työtä tekevät työsuhteiset työntekijät, kuten lastenohjaajat ja kirkonpalveluskunta, samoin kuin kaikki hengellisen työn kesätyöntekijät. Näitä työsuhteisia työntekijöitä, joihin on aina aiemmin sovellettu työaikalakia, on yhteensä noin 3 000–3 500.

Kirkon akateemisten mukaan työajan soveltamisen ulkopuolelle jäisi pelkästään Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kaikkiaan 5 500–6 500 työntekijää enemmän kuin nyt.

Kirkon akateemiset AKI ry toteaa kannanotossaan, ettei tällaista kehitystä tule työntekijöiden työsuojelun ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta edistää. Järjestön mukaan hallituksen esitys työaikalaiksi on uskonnollisen työn osalta voimassa olevan EU-sääntelyn vastainen. Liitto vetoaa eduskuntaan, jotta se korjaisi lakiesityksen uskonnollisen työn osalta EU:n työaikadirektiivin mukaiseksi.

Vielä viime vuonna liitot vaativat työaikalain soveltamista myös hengellisen työn viranhaltijoihin.

Kirkon akateemiset – Kyrkans akademiker AKI ry on akavalainen työmarkkinajärjestö. Sen jäsenliitot Suomen Kanttori-urkuriliitto, Suomen kirkon pappisliitto ja Suomen teologiliitto edustavat 5 700 pappia, kanttoria, teologia sekä teologian ja kirkkomusiikin opiskelijaa.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Liitot ajavat työaikaa kaikille kirkon työntekijöille – "Alimitoitettu korvaus juhlapyhistä"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.