Kirkon hengellisen työn ammatit saivat uudet kuvaukset ydinosaamisesta

Kirkkohallituksen täysistunto on hyväksynyt kirkon hengellisen työn ammattien ja erityistehtävien päivitetyt ydinosaamiskuvaukset. Aiempia kuvauksia alettiin tehdä 2000-luvun alkupuolella, ja pääosin ne oli hyväksytty vuonna 2010.

Uudet ydinosaamiskuvaukset tulevat evl.fi-sivustolle touko-kesäkuun vaihteessa. Vanhoihin voi tutustua täällä.

Uutta aiempiin ydinosaamiskuvauksiin verrattuna on Kirkon koulutuskeskuksen johtajan Kari Kopperin mukaan se, että nyt ydinosaamista tarkastellaan kirkon mission näkökulmasta.

– Aiemmin jokaista ammattia katsottiin ikään kuin omaa kokonaisuutena ilman selkeää linkitystä yhteisiin taustoihin. Nyt on selkeämmin yhteinen teologinen pohjavire.

Ydinosaamiskuvauksista on Kopperin mukaan hyötyä, kun pohditaan kelpoisuusvaatimuksia, kehitetään kirkon työntekijöiden koulutusta tai pohditaan tehtävänkuvauksia seurakunnissa.

– Lisäksi uudet ydinosaamiskuvaukset on helpompi suhteuttaa muualla yhteiskunnassa käytössä oleviin vastaaviin kuvauksiin.

Kopperi muistuttaa, että ydinosaamiskuvaus ei tarkoita, että ammattiin valmistunut täyttäisi heti kaikki osa-alueet. Kyse on kuvauksesta koko työuran näkökulmasta.

– Ydinosaamiskuvauksissa kuvataan koko ammattikunnan osaamista, ei niinkään yksilökohtaista osaamista.

Kaikkiaan kirkkohallitus hyväksyi 21.4. pitämässään kokouksessa kymmenen ammatin ydinosaamiset sekä lisäksi kirkon ammattien yhteisen ydinosaamiskuvauksen.

Ydinosaamiskuvauksen saaneet ammatit ovat: diakonian viranhaltija, kanttori, lastenohjaaja, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja, nuorisotyönohjaaja, oppilaitostyöntekijä, perheneuvoja, sairaalapappi, vammaistyön ja viittomakielisen työn tekijä sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Papin ydinosaamiskuvauksen käyttöönottoon tarvitaan vielä piispainkokouksen hyväksyntä. Kirkkohallitus esitti piispainkokoukselle kuvauksen hyväksymistä.

Kuva: Olli Seppälä

Täydennetty 27.4.2020 kello 13.18. Lisätty ydinosaamiskuvauksen saaneiden ammattien luetteloon diakonian viranhaltija.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.