Kirkon kysely: Nuoret antoivat rippikoulun arvosanaksi 9-, kolme neljästä oppi uutta kristinuskosta

Tänä vuonna rippikouluun osallistuneet nuoret antavat rippikoululle kokonaisarvosanaksi 9-, selviää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toteuttamasta kyselystä. Rippikoululaisten itsearviointikysely on osa vuonna 2017 voimaan tullutta rippikoulu-uudistusta. Kyselyn avulla halutaan vuosittain selvittää nuorten kokemuksia rippikoulusta.

Tämänvuotiseen kyselyyn vastasi lähes 15 000 nuorta. Rippikoululaisia oli noin 12 000 ja isosia noin 2 600. Kaikista rippikoulun tänä vuonna käyneistä 15-vuotiaista kyselyyn vastasi vähän useampi kuin joka neljäs.

Täyden kympin rippikoulun arvosanaksi antoi 29 prosenttia vastanneista rippikoululaisista ja 34 prosenttia isosista. Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin turvallisuuteen, viihtyvyyteen ja hyvään yhteishenkeen. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta koki, että rippikoulussa oli hyvä ja turvallinen olo ja siellä sai olla oma itsensä. Uusia ystäviä kertoi saaneensa kolme neljästä rippikoululaisesta.

Puolet vastanneista rippikoululaisista oli sitä mieltä, että rippikoulussa käsiteltiin heidän oman elämänsä kannalta tärkeitä asioita. Kolme neljästä koki oppineensa uusia asioita kristinuskosta. 42 prosenttia kertoi, että heidän uskonsa Jumalaan vahvistui rippikoulun aikana.

Ehtoollista piti merkittävänä kokemuksena 40 prosenttia rippikoululaisista, Jumalan olemassaoloon ja Jeesuksen kuolleista nousemiseen kertoi uskovansa noin joka kolmas.

Haluan kuulua kirkkoon -väitteen allekirjoitti 57 prosenttia rippikoululaisista ja 81 prosenttia isosista.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Väitös: Isostoiminta lisää nuorten kiinnostusta yhteiskunnan vapaaehtoistoimintaan

Kirkko helpottaa 15 vuotta täyttäneiden kasteen saamista rippikoulun alkuvaiheessa

Rippikoulun suosio laski hieman – 15-vuotiaista sen käy noin 77 prosenttia

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.